Er is een fout opgetreden in dit component.

Moet ik het loon van de werknemer tijdens het ouderschapsverlof doorbetalen?

Nee, over de verlofuren ontvangt een werknemer geen loon.

Ouderschapsverlofkorting
Soms bevat een cao of een arbeidsvoorwaardenregeling aanvullende regelingen. Bij de belastingdienst kan een werknemer een beroep doen op de zogenoemde ouderschapsverlofkorting. Dit is een bescheiden tegemoetkoming van de overheid.