Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof?

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.
  • Het kind heeft de leeftijd van acht jaar nog niet bereikt.
  • Het verlof kan worden aangevraagd voor een kind, adoptiekind, erkend kind, pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. In die laatste situaties moet het kind dan wel bij de werknemer wonen (volgens de Basisregistratie Personen).
  • Voor elk kind kan de werknemer apart ouderschapsverlof aanvragen.
  • Een tweeling geeft recht op twee keer ouderschapsverlof.

Zodra een werknemer bij u in dienst is, kan hij ouderschapsverlof aanvragen. Vóór 1 januari 2015 moest een werknemer eerst een jaar bij u in dienst zijn om ouderschapsverlof te kunnen aanvragen.