Er is een fout opgetreden in dit component.

Een werknemer wil alle vakantiedagen in één keer opnemen. Mag dit?

Nee, in de meeste gevallen niet. Een werknemer heeft in ieder geval wel recht op twee aaneengesloten weken of twee maal één volle week vakantie. Het initiatief voor het aanvragen van vakantie ligt bij de werknemer. Deze moet zijn aanvraag schriftelijk bij u indienen.