Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag een werknemer vakantie opnemen tijdens ziekte?

Ja, maar dit mag alleen met toestemming van zowel de Arbo-dienst als u als werkgever. Afhankelijk van de omstandigheden (zoals gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid), moet de werknemer mogelijk vakantiedagen opnemen.