Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag ik een aanvraag voor vakantie van een werknemer weigeren?

Dit mag u alleen weigeren als u een belangrijke reden heeft. U moet dit schriftelijk aan de werknemer melden, binnen twee weken na zijn schriftelijke aanvraag. Let op! Doet u dat niet? Dan is de vakantie van de werknemer vastgesteld overeenkomstig zijn wensen.