Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat gebeurt er met vakantiedagen bij het einde van een arbeidsovereenkomst?

Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst moeten de niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. Afkoop van vakantierechten tijdens het dienstverband is slechts beperkt mogelijk. Dat moet schriftelijk overeengekomen zijn en geldt alleen voor het bovenwettelijke deel van de vakantiedagen.

Wat is het bovenwettelijke deel?
In de wet staat dat een werknemer recht heeft op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Bij een voltijds dienstverband is dat dus minimaal twintig dagen per jaar. Duurt het dienstverband korter of werkt de werknemer in deeltijd? Dan geldt het recht pro rata. Bij een dienstverband van 90% heeft een werknemer bijvoorbeeld recht op 90% x 20 dagen is 18 vakantiedagen. Staat in de arbeidsovereenkomst of in de cao dat een werknemer recht heeft op meer vakantiedagen? Dit wordt het bovenwettelijke deel genoemd.