Er is een fout opgetreden in dit component.

Het UWV weigert mij een bevallingsuitkering omdat ik ZZP'er ben. Mag dat?

Nee, in principe mag dat niet. Sinds juni 2008 hebben vrouwelijke ZZP’ers recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende tenminste zestien weken. De uitkering wordt door het UWV betaald. Ook de meewerkende partner kan aanspraak maken op deze regeling. Vanaf het moment dat u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvraagt, hebt u bepaalde plichten.

1. Geef de juiste informatie
Zo bent u verplicht om het UWV juist in te lichten over uzelf en uw situatie. Het gaat dan met name om alle informatie die het UWV nodig heeft om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen. Die informatie moet juist zijn, volledig zijn en op tijd worden doorgegeven.

2. Geef informatie en wijzigingen op tijd door
Zo moet u wijzigingen binnen een week nadat ze bij u bekend hadden kunnen zijn aan het UWV doorgeven. Bent u bijvoorbeeld verhuisd? Hebt u een nieuw contactadres? Bent u ander werk gaan doen? Of bent u bevallen vóór uw zwangerschapsverlof begonnen is? Het zijn allemaal wijzigingen die u het UWV moet laten weten. Als u twijfelt of u een bepaalde wijziging moet doorgeven, kunt u het beste contact opnemen met het UWV.

Consequenties bij niet naleven plichten
Als u zich aan bovenstaande verplichtingen houdt, kan het UWV u een uitkering weigeren of uw bestaande uitkering verminderen of stopzetten. Ook loopt u het risico op een boete.