Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: schulden op de werkvloer

Er rust nog een taboe op schulden. Helemaal op de werkvloer. Maar schulden neem je overal mee naar toe, ook naar het werk. Grote kans dus dat u als werkgever iemand in dienst hebt met financiële problemen. Hebt u dit niet op tijd in de gaten? Dan kunnen de problemen, ook voor uw bedrijf, steeds groter worden. Dat ondervond ook het bedrijf in deze zaak van de maand.

Van Sweeling is een klein bedrijf met twaalf medewerkers. Sjaak van Sweeling zwaait er de scepter en kent al zijn werknemers behoorlijk goed. Het valt hem dan ook op dat het met Timo al een tijdje niet zo goed gaat. Timo meldt zich vaker ziek en lijkt tijdens zijn werk afwezig te zijn. In eerste instantie reageert Timo ontwijkend op Sjaak’s vraag hoe het gaat. In de daaropvolgende weken lijkt het beter te gaan. Totdat Sjaak een brief van een deurwaarder ontvangt. Timo heeft forse schulden gemaakt en de rechter heeft bepaald dat er beslag op zijn loon mag worden gelegd. Sjaak schrikt zich rot en roept Timo bij zich. Helaas blijkt Timo inderdaad ernstig in de problemen te zitten. En hoewel Sjaak enorm met Timo te doen heeft, vraagt hij zich ook af welke consequenties het loonbeslag heeft voor zijn bedrijf. Hij neemt contact op met zijn rechtsbijstandverzekeraar.
 
Loonbeslag: consequenties voor een werkgever
Een loonbeslag heeft niet alleen consequenties voor een werknemer. Ook voor u als werkgever brengt het extra werk en risico’s met zich mee.

  • Legt een deurwaarder een geldig beslag op het loon van uw werknemer? Dan moet u het loon aan de deurwaarder overmaken in plaats van aan uw werknemer. Maakt u het toch over aan uw werknemer? Dan is de kans groot dat u het loon daarnaast ook alsnog moet overmaken aan de schuldeiser.
  • U moet de schuldeiser via het formulier 'Verklaring derdenbeslag' informeren over alle bedragen die u normaal gesproken aan uw werknemer overmaakt. Ook bent u verplicht de deurwaarder te laten weten of er eventuele andere schuldeisers zijn die ook een beslag hebben gelegd op het loon van uw werknemer.
  • Een loonbeslag brengt kosten voor de administratieve afhandeling met zich mee. En deze kosten komen voor uw rekening. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die u kwijt bent met het invullen van de verklaringen voor de deurwaarder en de kosten om het loonbeslag door te voeren in uw salarisadministratie.

Kans op diefstal en fraude nemen toe
Daarnaast melden werknemers met schulden zich vaker ziek, kunnen ze zich slechter concentreren, maar geven ook aan graag te willen overwerken of verzoeken om een voorschot op hun salaris of vakantiegeld. De kans op fraude of diefstal neemt toe bij financiële problemen.

Signalerende rol werkgever
Naast objectieve signalen, zoals een aankondiging van een loonbeslag of een concrete hulpvraag van de werknemer, zijn er ook subjectieve signalen waar te nemen: vaker en kort ziekteverzuim, productiviteitsverlies, verzoek tot voorschot of een lening. Enerzijds gaat het om het oppikken van die signalen, maar zonder actie levert de signalering niks op. De leidinggevende die dicht op de mensen staat, zal afwijkend gedrag op de werkvloer moeten ‘leren’ herkennen en daarnaar moeten handelen. Dit betekent ‘leren’ waarnemen, de waarneming benoemen en het onderwerp ‘financiën’ durven en leren te bespreken.

Tips als een van uw werknemers met schulden te maken heeft
De vraag is natuurlijk in welke rol u als werkgever iets kunt betekenen voor uw werknemer, zonder dat het probleem bij u als werkgever komt te liggen. Enkele tips.

  • Besteed aandacht aan het onderwerp binnen uw bedrijf. Zorg ook dat u aandacht geeft aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden en het veranderen van het bestedingsgedrag. Anders komt een werknemer niet structureel uit de financiële problemen en worden die ook niet voorkomen.
  • Ontvangt u signalen dat een van uw werknemers weleens te maken zou kunnen hebben met schulden? Kijk dan of u dit in een persoonlijk gesprek met uw werknemer bespreekbaar kunt maken. Is er sprake van een problematische schuldensituatie en leeft er een hulpvraag bij uw werknemer? Kunt u als werkgever hulp bieden?
  • Een werknemer in financiële problemen ziet door de bomen het bos niet meer en weet vaak zelf niet meer hoe hij tot een oplossing moet komen. Zorg dat u uw werknemer informatie kunt bieden en verder kunt doorverwijzen naar instanties waar uw werknemer hulp kan krijgen.
  • Bekijk of u uw werknemer ook op een andere manier kunt ondersteunen. Bijvoorbeeld door de werknemer extra uren te laten werken.

Meer weten over DAS Financiële Coaching?

* De namen zijn gefingeerd.