Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik kan het salaris van mijn personeel niet op tijd betalen. Welke consequenties heeft dit?

U bent verplicht om het loon op tijd te betalen. Als het loon niet op tijd wordt betaald, heeft de werknemer vanaf de vierde werkdag na de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden recht op een verhoging. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag één procent, tot maximaal 50% van het loon dat eigenlijk uitbetaald had moeten worden. In de praktijk brengt de rechter de verhoging vaak terug tot in totaal 10 of 15%.