Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik vrees dat ik straks het salaris van mijn personeel niet meer kan betalen. Wat kan ik nu alvast doen?

Het niet kunnen betalen van de salarissen is vanzelfsprekend een hele vervelende situatie, zowel voor u als voor uw personeel. Om deze situatie zoveel mogelijk vóór te zijn, hebben wij een aantal tips voor u.

  • Blijf met uw personeel in gesprek
    Het is in eerste instantie niet het makkelijkste om te doen, maar u voorkomt waarschijnlijk wel een deel van het onbegrip. Het gesprek met uw werknemers aangaan, geeft u de kans om de stand van zaken waarin uw bedrijf verkeert uit te leggen. Vergeet niet dat non-communicatie een situatie er bijna nog nooit beter op heeft gemaakt.
  • Probeer een regeling af te spreken
    U kunt in tijden van crisis uw personeel vragen om een deel (bijvoorbeeld vijf of tien procent) van het salaris in te leveren. Ook kunt u denken aan het inleveren van een aantal vakantiedagen of andere arbeidsvoorwaarden. Als u een pensioenregeling voor uw werknemers heeft, is het ook mogelijk om met uw werknemers af te spreken dat de werknemersbijdrage aan de pensioenpremie wordt verhoogd. Uiteraard geldt ook hier: zorg altijd dat u de tijdelijke afspraken met uw personeel schriftelijk vastlegt. Voor deze maatregel zult u een beroep moeten doen op de solidariteit van uw werknemers. Probeer daarbij goed uit te leggen dat als medewerkers bereid zijn om wat in te leveren, dit hoogstwaarschijnlijk leidt tot het behoud van werkgelegenheid en de kans op (gedwongen) ontslag verkleint.
  • Werktijdverkorting aanvragen bij UWV
    Als u minder werk voor uw personeel heeft of een deel van het salaris niet kan betalen, kunt u bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Met zo’n vergunning regelt u dat uw werknemers tijdelijk minder werken dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Voor het aantal uren dat uw personeel minder werkt, kunt u bij UWV een WW-uitkering aanvragen. UWV betaalt u dan de WW-uitkering voor uw personeel. In de meeste gevallen kunt u zo het loon van uw personeel gewoon doorbetalen en zal uw personeel hier onder de streep weinig van merken. Het aanvullen van het loon van uw personeel is in veel cao’s vastgelegd.