Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: werknemer meer thuiswerken?

Jantien heeft een goedlopend reclamebureau. Mooie opdrachten, gezellige collega’s, maar wel hard werken. De zestien werknemers hebben het er graag voor over. En Jantien is blij met haar hardwerkende personeel. Het verzoek van een van hen verbaast haar dan ook een beetje. Jelmer is nog maar twee maanden in dienst en wil graag meer flexibiliteit: meer thuiswerken en iets andere werktijden. Liefst vanaf volgende maand. Jelmer geeft ook aan dat hij daar volgens nieuwe regels recht op heeft. 

Jantien is altijd bereid geweest om haar personeel tegemoet te komen, maar ze weet niet zo goed hoe ze met dit verzoek moet omgaan. En hoe het juridisch in elkaar steekt weet ze ook niet. Ze neemt contact op met DAS voor advies en ondersteuning.

Wet flexibel werken
De jurist legt haar uit dat er vanaf 1 januari 2016 een nieuwe wet is die werknemers meer mogelijkheden geeft om flexibel te werken: de Wet flexibel werken (Wfw). Flexibel werken betekent in dit geval meer of minder uren werken, werken op een andere plaats (bijvoorbeeld thuis) of op andere tijden.

Schriftelijke aanvraag
Een werknemer moet een aanvraag voor een aanpassing van zijn uren, zijn arbeidsplaats of de tijden waarop hij werkt schriftelijk bij zijn werkgever indienen. De aanvraag moet minimaal twee maanden vóór de door de werknemer gewenste ingangsdatum van de aanpassing bij de werkgever binnen zijn. Er moet ook in vermeld zijn wanneer de werknemer de aanpassing wil laten ingaan.

Reageren op verzoek aanpassing uren en werktijden
Een werkgever kan een verzoek om aanpassing van uren en werktijden alleen afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dat betekent dat er ernstige problemen ontstaan als hij het verzoek toewijst. In de wet zijn enkele voorbeelden genoemd van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Denk bijvoorbeeld aan roostertechnische problemen of problemen op het gebied van veiligheid of het bedrijfsbelang. De werkgever zal dit moeten aantonen en dat is wellicht niet altijd even makkelijk.

De werkgever stelt de spreiding van de uren vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan besluiten om hiervan af te wijken als hij daar een goede reden voor heeft. Zijn belang moet dan zo groot zijn dat het redelijk is dat hij afwijkt van de wensen van de werknemer.

Reageren op verzoek aanpassing arbeidsplaats
Voor het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats geldt het criterium van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet.  Dus de werkgever mag dit verzoek weigeren, ook als er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. De werkgever zal het verzoek van de werknemer wel serieus in overweging moeten nemen en daarover in overleg moeten gaan met de werknemer.

Welke werknemers?
De nieuwe wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Deze werkgevers dienen overigens wel zelf een regeling te treffen met betrekking tot het recht op aanpassing van de arbeidsduur van de werknemers. Alleen een werknemer van een bedrijf met tien werknemers of meer in dienst, kan een beroep doen op de Wet flexibel werken. En daarnaast geldt dat alleen een werknemer die voorafgaand aan de door hem gewenste ingangsdatum van de aanpassing minimaal een halfjaar bij u in dienst is, een aanvraag kan doen.

In dit geval
De jurist legt Jantien uit dat ze het verzoek van Jelmer mag afwijzen. Het reclamebureau telt weliswaar meer dan tien werknemers, maar Jelmer heeft zijn verzoek niet minimaal twee maanden vóórdat hij de aanpassing wil laten ingaan bij Jantien ingediend. En bovendien is hij nog niet lang genoeg in dienst om zo’n verzoek te mogen doen (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Reageer schriftelijk en op tijd
De jurist adviseert Jantien met Jelmer in gesprek te gaan. Waarom wil hij meer thuiswerken en op andere tijden werken? Dan kan Jantien vervolgens beslissen of ze het verzoek afwijst of toch toewijst. En Jelmer de beslissing met onderbouwing ook schriftelijk te laten weten. Dat moet  minimaal een maand vóór het tijdstip waarop hij de aanpassing wil laten ingaan. Het is belangrijk dat ze dit laatste doet. Vergeet ze dat? Dan gaan de aanpassingen waarom Jelmer verzoekt automatisch in.

Uitkomst
Die laatste tip heeft Jantien niet nodig. Na een goed gesprek met Jelmer, ziet Jantien eigenlijk geen bezwaren. Jelmer blijkt een goede reden voor zijn verzoek te hebben en is bereid duidelijke afspraken met Jantien te maken. Ze wijst zijn verzoek toe. Jantien hoeft niet bang te zijn dat Jelmer snel een nieuw verzoek zal indienen. Pas een jaar na toewijzing of afwijzing van een verzoek mag een werknemer een nieuw verzoek indienen.

Lees meer over de zorgplicht van werkgevers als werknemers thuiswerken