Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder primaire arbeidsvoorwaarden?

Primaire arbeidsvoorwaarden bevatten afspraken over zaken die bijna altijd in een arbeidsovereenkomst worden vastgelegd, zoals: 

  • het aantal werkuren;
  • de functie-indeling;
  • het salaris of loon behorende bij een functie.