Thema

Personeel

Zoeken

Wat wordt verstaan onder secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden bevatten afspraken over zaken die aanvullend zijn op de afspraken in de primaire arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

  • opleidingsfaciliteiten;
  • verlofregeling;
  • verzorgen van kinderopvang;
  • auto van de zaak;
  • loopbaanbegeleiding en loopbaanmogelijkheden;
  • mogelijkheden om het loon anders te ontvangen;
  • een premiespaarregeling;
  • collectieve ziektekostenverzekering, enzovoort.