Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden bevatten afspraken over zaken die aanvullend zijn op de afspraken in de primaire arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

  • opleidingsfaciliteiten;
  • verlofregeling;
  • verzorgen van kinderopvang;
  • auto van de zaak;
  • loopbaanbegeleiding en loopbaanmogelijkheden;
  • mogelijkheden om het loon anders te ontvangen;
  • een premiespaarregeling;
  • collectieve ziektekostenverzekering, enzovoort.