Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik heb in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. Mag ik de arbeidsvoorwaarden nu zondermeer eenzijdig wijzigen?

Als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, mag u de arbeidsvoorwaarden in principe eenzijdig wijzigen. Bij deze eenzijdige wijziging dient u als werkgever wel een zwaarwegend of zwaarwichtig belang te hebben. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden, zoals een noodzakelijke reorganisatie. Uw belang tot wijziging wordt afgewogen tegen het belang van de werknemer tot het behouden van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Om de arbeidsvoorwaarden te kunnen wijzigen, dient uw belang dan zwaarder te wegen.