Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik wil een beëindigingsovereenkomst sluiten met een werknemer. Hoe verloopt de procedure?

Als u en de werknemer het eens zijn over het einde van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt, kunt u een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst) opstellen. Het is echter van belang dat u er niet te snel van uitgaat dat een werknemer dit ook echt wil. De toestemming van de werknemer moet duidelijk blijken. Om hier achter te komen heeft u als werkgever een onderzoeks- en een informatieplicht. Het is verstandig om uw werknemer te adviseren om advies te vragen aan een onafhankelijk adviseur. Zorg dat u zich er uiteindelijk schriftelijk van laat overtuigen dat de werknemer ook echt akkoord gaat met het einde van het dienstverband. Inmenging van het UWV of de kantonrechter bij een beëindiging van het dienstverband is dan niet meer nodig. Ook bij een beëindigingovereenkomst kan een werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering. De overeenkomst moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. 

Werknemer heeft bedenktijd
Sinds 1 juli 2015 kan een werknemer binnen veertien dagen terugkomen op een schriftelijk aangegane beëindigingsovereenkomst. Dit heet het herroepingsrecht van werknemers. Een werknemer moet dit wel schriftelijk doen, maar hoeft hierbij geen reden op te geven. Om misbruik tegen te gaan, mag een werknemer ten opzichte van dezelfde werkgever slechts één keer in de zes maanden van dit herroepingsrecht gebruikmaken.

Het is van belang deze mogelijkheid voor de werknemer op te nemen in de beëindigingsovereenkomst. Gebeurt dat niet dan heeft een werknemer, in plaats van twee weken, drie weken de tijd om gebruik te maken van het herroepingsrecht.