Er is een fout opgetreden in dit component.

Aan welke wettelijke eisen moet een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst voldoen

  1. Een proeftijdbeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Duurt een arbeidsovereenkomst zes maanden of korter dan is opname van een proeftijdbeding niet mogelijk.
  3. Duurt een arbeidsovereenkomst meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar dan mag de proeftijd maximaal één maand zijn.
  4. Duurt een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer dan mag de proeftijd twee maanden zijn.
  5. De duur van de proeftijd moet voor de werkgever en de werknemer altijd gelijk zijn. De proeftijd begint bij de startdatum van de arbeidsovereenkomst.
  6. Een proeftijdbeding is alleen geldig als aan de wettelijke eisen of aan de eisen in de CAO is voldaan. Het beding is nietig als dit niet het geval is. Partijen kunnen in dat geval geen beroep doen op dat beding.