Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik een werknemer ontslaan nog vóórdat de proeftijd begonnen is?

Ja, dat is mogelijk. In de wet is over een proeftijd het volgende bepaald: 'Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen'. Dit betekent dat er zelfs een beroep op een proeftijdbeding kan worden gedaan als de arbeidsovereenkomst nog niet eens is begonnen. Dan mag er echter geen sprake zijn van misbruik van de proeftijd.