Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?

De wet noemt een aantal voorbeelden van een dringende reden. Denk aan de volgende situaties.

  • Diefstal of fraude (op de werkvloer).
  • Verduistering.
  • Bedrog.
  • Bedreiging.
  • Mishandeling.
  • Hardnekkige werkweigering.

Wil sprake zijn van een geldig ontslag op staande voet, dan moet er niet alleen een objectieve dringende reden zijn (dat betekent dat het voor iedereen duidelijk is dat het om een ernstige situatie gaat). Ook moet die reden subjectief voor u als werkgever dringend zijn. Dit houdt in dat van u niet langer verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst nog een moment langer te laten duren. Ook moet u de dringende reden direct aan uw werknemer meedelen en moet die mededeling gelijktijdig met de opzegging plaatsvinden. 

Wilt u meer weten over fraude op de werkvloer? Lees dan het blog van onze jurist Pascal Besselink.