Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe vraag ik een ontslagvergunning aan bij het UWV?

Wilt u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan? Of wilt u een werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Dan kan dit via een procedure bij het UWV. De procedure bij het UWV verloopt schriftelijk. U dient een ontslagaanvraag in. Een ontslagconsulent beoordeelt vervolgens of de aanvraag compleet is. Als dat zo is, wordt de aanvraag naar de werknemer doorgestuurd om schriftelijk op de aanvraag te reageren. Vaak vindt er dan nog een tweede schriftelijke ronde plaats. Daarna wordt het dossier voorgelegd aan de ontslagadviescommissie.

Advies ontslagadviescommissie
De ontslagadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers(-) en werknemers(organisaties). De ontslagadviescommissie geeft advies aan de Raad van Bestuur van het UWV of u wel of geen toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De Raad van Bestuur van UWV beoordeelt of de argumenten van de ontslagadviescommissie redelijk zijn en neemt dan een besluit. In het besluit wordt gemotiveerd of en zo ja, op welke gronden u toestemming wordt verleend of geweigerd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.