Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik heb een ontslagvergunning van het UWV gekregen. Wat nu?

U moet na het verkrijgen van een ontslagvergunning de juiste opzegtermijn in acht nemen. U moet binnen de geldigheidsduur van de ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het is verstandig de opzegging schriftelijk te doen. Op de opzegtermijn mag u één maand in mindering brengen, maar u moet ten minste één maand opzegtermijn in acht nemen, tenzij er op grond van de cao een kortere opzegtermijn geldt.

Sinds 1 juli 2015 kan een werknemer tegen de door het UWV verleende ontslagvergunning beroep instellen. Ook heeft een werknemer sinds 1 juli 2015 onder voorwaarden recht op een transitievergoeding na ontslag via het UWV.