Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: ontslag wegens een bijzondere hobby

Bijzondere hobby’s van werknemers. Daar waar op de doorsnee bucketlist vaak parachutespringen staat, stond op lijst van *Carla – maar ook van haar echtgenoot- altijd de vurige wens om mee te spelen in een pornofilm. Zij benadert Kim Holland en een gezellige rendez-vous is een feit. Van de rendez-vous wordt een erotisch getinte film gemaakt die tegen betaling op internet te zien is.

Goede naam bezoedelen
Carla’s werkgever krijgt lucht van de film en vindt het allemaal minder gezellig. Carla is namelijk sinds jaar en dag een graag geziene gastvrouw in een casino. Het casino stelt Carla op non-actief en stopt het loon. Zij zou – door haar optreden- de goede naam van het casino bezoedelen en haar daardoor schade berokkenen. Wat volgt is een zaak bij de kantonrechter. Die is het niet eens met het casino en wijst de loonvordering van Carla toe. Carla hervat haar werkzaamheden en wordt door de casinoklanten met open armen ontvangen.

Ontslag via de kantonrechter?
Niettemin zit de kwestie het casino zo hoog dat zij de kantonrechter verzoekt het dienstverband te ontbinden. De kantonrechter gaat – tot grote teleurstelling van Carla – mee in het verzoek van het casino. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Hij kon zich namelijk goed voorstellen dat het casino zich in verlegenheid gebracht voelde en dat Carla’s optreden schade aan het bedrijf kon berokkenen. Te meer omdat Carla gastvrouw was. Ook zou het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking ernstig zijn geschaad.

Belang werknemer ten opzichte van werkgever
Iedereen heeft recht op (bescherming van) zijn privéleven. Wat een werknemer in zijn vrije tijd doet, gaat niemand wat aan. Dit kan anders zijn als privé-activiteiten zich niet verenigen met het werk dat iemand doet en diegene in het verlengde daarvan de werkgever schade berokkend. Iemand met een voorbeeldfunctie – bijvoorbeeld een politieagent – zal zich bewust moeten zijn van hetgeen hij in zijn vrije tijd doet.

Natuurlijk wordt door een rechter ook gekeken naar de huidige maatschappelijke opvattingen: times have changed. Zo valt het hossen op een boot tijdens de Gay parade volgens de kantonrechter in Amsterdam onder erotisch entertainment en wordt niet (meer) gezien als onethisch. Zo werd het ontslag op staande voet van een strippende leraar en een medewerkster van een hotel die in een pornofilm speelde in haar vrije tijd van tafel geveegd door de kantonrechter. De belangen van deze werknemers wogen kortweg zwaarder dan het belang van de werkgever.

Niet zonder meer de laan uit
Personeel met een bijzondere hobby kunt u dus niet zonder meer de laan uitsturen. Zeker niet in een maatschappij waar de grenzen van het betamelijke verschuiven en het moraal net zo veranderlijk is als het weer. Een ontslag op staande voet is in zijn algemeenheid een brug te ver. Maar bezorgt een werknemer u echt rode oortjes en meent u dat uw goede naam op de tocht staat? Dan kunt u mogelijk met succes een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter starten.

Miranda Oostenrijk, jurist arbeidsrecht DAS

*namen gefingeerd