Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder beëindigen?

In principe is het de bedoeling dat de samenwerking ook echt de afgesproken tijd voortduurt, bijvoorbeeld een jaar. Als er in de arbeidsovereenkomst expliciet een tussentijdse opzegmogelijkheid voor beide partijen is opgenomen, kunt u de arbeidsovereenkomst eerder beëindigen. U heeft hiervoor dan wel toestemming nodig van het UWV of u kunt de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 is het afhankelijk van de reden van het ontslag of u naar het UWV of de kantonrechter moet stappen. Ontslag om bedrijfseconomische reden en ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen beoordeelt de kantonrechter. Denk daarbij aan disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of verschil van inzicht. 

Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in de overeenkomst is opgenomen, of slechts voor één partij, dan kunt u ook met toestemming van het UWV niet met een gerust hart opzeggen. De werknemer kan dan namelijk protesteren of een schadevergoeding vorderen. Feitelijk komt het er vaak op neer dat u financieel gewoon het hele jaar aan de werknemer vastzit.