Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat houdt ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter in?

Als u een werknemer wilt ontslaan vanwege persoonlijke redenen, moet u sinds 1 juli 2015 naar de kantonrechter. In deze procedure verzoekt u de kantonrechter (in een ontbindingsverzoekschrift) de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer kan als reactie hierop een verweerschrift indienen. Het verzoekschrift en het verweerschrift worden op een zitting door de kantonrechter mondeling behandeld. Tussen twee en vier weken daarna beslist de kantonrechter over het ontbindingsverzoek. Wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af? Dan blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Besluit de kantonrechter de overeenkomst te ontbinden, dan moet hij sinds 1 juli 2015 rekening houden met de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan op de datum waarop hij zou eindigen als u de arbeidsovereenkomst zou opzeggen. Eventueel mag de kantonrechter de periode dat het ontslagproces heeft geduurd van deze opzegtermijn aftrekken. De opzegtermijn geldt niet als de werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst dan per direct ontbinden.

Niet eens met uitspraak kantonrechter
Sinds 1 juli 2015 mogen u en de werknemer tegen de uitspraak van de kantonrechter in beroep gaan. Dit moet binnen drie maanden. Tot de uitspraak in hoger beroep blijft de uitspraak van de kantonrechter geldig. U kunt alleen in hoger beroep als de ontslagprocedure is gestart na 1 juli 2015.