Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

Sinds 1 maart 2006 wordt aan de hand van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel vastgesteld welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in leeftijdsgroepen. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zó plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens komt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking.