Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat houdt ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen in?

Het UWV accepteert verschillende bedrijfseconomische omstandigheden als een mogelijke reden voor ontslag. Als werkgever moet u dus aantonen dat u de werknemer(s) niet meer kunt inzetten om een van de volgende redenen:

•Slechte financiële positie
•Tijdelijke of structurele werkvermindering
•Organisatorische veranderingen of reorganisatie
•Technologische veranderingen
•Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten
•Bedrijfsverhuizing
•Vervallen van (loonkosten)subsidie 

U moet de bedrijfseconomische situatie kunnen aantonen. U dient hiertoe de jaarstukken van de afgelopen drie jaren te overleggen waaruit blijkt dat het financieel slechter gaat. Denk aan de winst- en verliesrekening of productiegegevens. Ook moet u laten zien wat voor kostenbesparingen u hebt doorgevoerd om ontslagen te voorkomen en een prognose voor de komende zes maanden met en zonder doorvoering van de door u gewenste ontslagen. 

Daarnaast moet u aantonen dat personeelsverloop of overplaatsing van personeel geen oplossing biedt. U moet dus laten zien wat u hebt gedaan om een werknemer in dienst te houden of over te plaatsen naar bijvoorbeeld een ander filiaal.