Thema

Personeel

Zoeken

Ik vind dat de arbeidsverhouding tussen mij en mijn werknemer verstoord is. Wat moet ik aantonen?

Een verstoorde arbeidsverhouding is altijd lastig aan te tonen. Diegene die het ontslag aanvraagt, zal aannemelijk moeten maken dat herstel van de arbeidsrelatie, bijvoorbeeld door overplaatsing, niet tot de mogelijkheden behoort.