Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is de opzegtermijn voor mijn werknemer(s)?

Wettelijk is dit een maand. In de arbeidsovereenkomst kunt u andere afspraken vastleggen. De opzegtermijn van de werknemer mag nooit langer zijn dan zes maanden. Als u de opzegtermijn van de werknemer verlengt, moet de opzegtermijn van u als werkgever minimaal het dubbele zijn. Bij een opzegtermijn van twee maanden voor de werknemer bijvoorbeeld, moet die u als werkgever vier maanden zijn. Hier mag alleen van worden afgeweken als dit in de geldende cao staat. Sommige cao’s vinden het ook goed als voor zowel de werkgever als de werknemer een opzegtermijn geldt van twee maanden. De opzegtermijn voor de werknemer mag in ieder geval nooit langer zijn dan die voor de werkgever.