Er is een fout opgetreden in dit component.

In welke gevallen mag ik een werknemer op non-actief stellen?

Alleen bij dringende redenen mag u besluiten om een werknemer niet te laten werken. Bijvoorbeeld in de situatie dat u vindt dat een werknemer zich ernstig heeft misdragen en u een nader onderzoek wilt instellen. U moet uw besluit schriftelijk bevestigen of mededelen met een motivatie. Het spreekt voor zich dat u terughoudend moet omgaan met deze maatregel en daarvan alleen gebruik mag maken als het echt niet anders kan. Het is dan ook verstandig om juridisch advies in te winnen voordat u overgaat tot deze actie.