Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer mag ik een werknemer overplaatsen?

Als een werknemer zich niet goed heeft gedragen of zijn werkzaamheden niet heeft verricht zoals is afgesproken, dan mag u deze maatregel treffen. Een overplaatsing kan alleen plaatsvinden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet vaststaan dat u de werknemer voldoende kansen en mogelijkheden heeft geboden om te laten zien dat deze wel geschikt is voor de functie. Ook moet u de werknemer in zo'n geval begeleiden, zodat deze zich de onderdelen van de functie die hij minder goed verrichtte toch goed eigen kan maken. Denk bijvoorbeeld aan scholing of begeleiding door een ervaren collega. Levert dit alles niets op, dan mag u een werknemer overplaatsen of in een andere functie tewerkstellen.