Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik wil na 1 mei 2016 met een opdrachtnemer werken. Waar moet ik aan denken?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt per 1 mei 2016. Opdrachtgevers kunnen dan geen VAR meer aanvragen voor opdrachtnemers. Daarvoor in de plaats komen overeenkomsten. Wij leggen uit wat dat voor u als ondernemer betekent en wat u moet doen.

Belang van een VAR
Als ondernemer hebt u zo uw redenen om met zzp’ers te werken: de hoeveelheid werk verschilt misschien per periode of u hebt periodiek een paar extra handen nodig om al het werk aan te kunnen. Een VAR-document van de Belastingdienst biedt u duidelijkheid over de werkrelatie tussen u en de zzp’er. Zo is voor u snel inzichtelijk of u loonheffingen moet afdragen over het werk dat een zzp’er heeft verricht.

Overeenkomst in plaats van VAR
Door de nieuwe ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ bestaat er vanaf 1 mei 2016 geen VAR meer. Hiervoor in de plaats komen overeenkomsten. Die overeenkomsten maken u en de zzp’er samen verantwoordelijk voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. Als ondernemer kunt u gebruikmaken van algemene modelovereenkomsten die door de Belastingdienst worden opgesteld. Als u een van die overeenkomsten gebruikt, hoeft u als ondernemer geen loonheffingen in te houden. Daarnaast is het mogelijk om zelf een overeenkomst op te stellen en die voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan uitsluitsel geven of u als ondernemer loonheffingen moet inhouden of niet. Dit brengt de nodige zekerheid met zich mee voor zowel u, als voor de zzp’er.

Dienstbetrekking of niet

Het is niet verplicht om een door uzelf opgestelde overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. In dat geval moet u zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden of niet. Dat moet u als er sprake is van een dienstbetrekking. Om dat te bepalen, kijkt u onder andere naar de volgende aspecten.

    • De verplichting van de zzp’er om voor de onderneming werkzaamheden te verrichten.
    • De verplichting van de ondernemer om de werkzaamheden van de zzp’er te betalen.
    • De mate van gezagsverhouding tussen de ondernemer en de zzp’er.

Risico vermijden

Kiest u ervoor om de overeenkomst niet een de Belastingdienst voor te leggen? Dan is het mogelijk dat u bij een verkeerde keuze alsnog geconfronteerd wordt met het moeten heffen van loonheffingen. Om het risico voor u als ondernemer zo klein mogelijk te houden, is het raadzaam om te kiezen voor een standaardovereenkomst van de Belastingdienst of de door uzelf opgestelde overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. De standaardovereenkomsten volstaan echter niet in alle gevallen. Om er zeker van te zijn dat een overeenkomst bij u en een zzp’er past, kunt u het beste juridisch advies inwinnen.