Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag ik als opdrachtgever een overeenkomst van opdracht op elk moment opzeggen?

Ja, dat mag. Een overeenkomst van opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat het gewone arbeidsrecht niet van toepassing is en dat de regels van het gewone ontslagrecht niet gelden. In de wet staat dan ook dat de opdrachtgever de overeenkomst van opdracht op elk moment kan opzeggen. Als de opdrachtgever een professionele partij is (zoals bijvoorbeeld een bedrijf), kan van deze regels in de overeenkomst worden afgeweken. Bijvoorbeeld door het opnemen van een opzegtermijn. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en de opdrachtnemer is degene die de opdracht uitvoert.