Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder een overeenkomst van opdracht?

Volgens de wet is een overeenkomst van opdracht een overeenkomst waarbij de ene partij in opdracht van de andere partij diensten verricht. Het mag dan niet gaan om de volgende werkzaamheden/diensten.

  • Het tot stand brengen van een stoffelijk voorwerp.
  • Het bewaren van zaken.
  • Het uitgeven van werken.
  • Het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken.

Bij werkzaamheden die bijvoorbeeld een accountant of een advocaat in opdracht voor iemand anders verricht, is er vaak sprake van een overeenkomst van opdracht.