Er is een fout opgetreden in dit component.

Moet ik het loon van een zieke werknemer doorbetalen?

Ja, als een werknemer ziek is, moet u als werkgever het loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. U moet minimaal zeventig procent van het laatstverdiende loon betalen en ten minste het wettelijke minimumloon. Dit laatste geldt in ieder geval voor de eerste 52 weken. Uit de individuele arbeidsovereenkomst of de cao kan blijken dat u meer moet betalen. Veel cao┬┤s bepalen namelijk dat u gedurende een bepaalde periode 100%, of een ander percentage boven de 70%, moet doorbetalen. U mag met uw werknemer twee wachtdagen afspreken. Dat betekent dat uw werknemer de eerste twee ziektedagen geen loon krijgt.