Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat zijn de consequenties als blijkt dat ik het loon ten onrechte heb stopgezet?

Als achteraf blijkt dat u het loon van uw werknemer ten onrechte heeft stopgezet of opgeschort, kan een werknemer naast het achterstallige loon ook de wettelijke rente en de wettelijke verhoging vorderen.

In de wet is geregeld dat de wettelijke verhoging maximaal 50% van het nog verschuldigde salaris kan bedragen. De rechter kan deze omvang matigen en dat gebeurt vaak ook. In veel gevallen vindt matiging door de rechter plaats tot 10% van de hoofdvordering.