Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat houdt het plan van aanpak in het re-integratietraject in?

Is uw werknemer langer dan zes weken ziek, dan zal de arboarts een probleemanalyse opstellen. Hierin staat welke werkzaamheden uw werknemer wel en niet kan verrichten. Samen met uw werknemer maakt u aan de hand van de probleemanalyse vervolgens een plan van aanpak voor de re-integratie. Doe dit uiterlijk in de achtste week waarin uw werknemer ziek is. Aan de hand van dit plan werkt u nauw samen met uw werknemer aan diens volledige terugkeer op de werkvloer. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een arbodienst of re-integratiebedrijf.

Let op!
Als werkgever blijft u verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het plan van aanpak. Ook als u een arbodienst of re-integratiebedrijf heeft ingeschakeld. Laat de begeleiding te wensen over? Daarvoor kunt u als werkgever gestraft worden. Maak dus goede afspraken met de arbodienst of het re-integratiebedrijf over de rapportage.