Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is mijn taak rondom het re-integratieverslag?

Alle stappen in het re-integratieproces moeten worden vastgelegd. Achteraf moet er volledig inzicht zijn in wat er gedaan is om tot re-integratie te komen. Deze vastlegging vindt plaats in het re-integratieverslag. Uiterlijk in de 93e week dat uw werknemer ziek is, vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan. U moet ervoor zorgen dat uw werknemer uiterlijk in week 91 kopieën ontvangt van de volgende documenten uit het re-integratieverslag.

• Probleemanalyse WIA en eventuele bijstellingen (bijstelling probleemanalyse WIA)
• Plan van aanpak WIA en eventuele bijstellingen (bijstelling plan van aanpak WIA)
• Verslagen van voortgangsgesprekken met de werknemer
• Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA
• Actueel oordeel bij de probleemanalyse WIA
• Eindevaluatie plan van aanpak WIA

Uw werknemer voegt zelf de medische informatie WIA toe, die hij van de bedrijfsarts of arbodienst heeft ontvangen. Tot slot vult uw werknemer het formulier Oordeel werknemer in.