Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat kan ik doen tegen een opgelegde loonsanctie?

Als u wordt geconfronteerd met een loonsanctie, dient u eerst goed te bekijken wat de reden voor deze sanctie is. Gaat het om een formulier of een ander relevant stuk dat u niet tijdig heeft ingeleverd? Dan kunt u dit waarschijnlijk nog vrij eenvoudig corrigeren door ervoor te zorgen dat dit document alsnog zo spoedig mogelijk bij het UWV wordt ingeleverd. Als de reden voor het opleggen van de loonsanctie ligt in de inhoud van het re-integratietraject zelf, dan wordt het lastiger. Bent u het niet eens met een opgelegde loonsanctie? Dan is het verstandig juridische hulp in te schakelen. Let daarbij op de bezwaartermijn van zes weken. Als u uw bezwaar te laat indient, is er normaal gesproken niets meer tegen de opgelegde loonsanctie te doen.