Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe gaat loonregres in zijn werk?

Staat vast dat een derde aansprakelijk is, dan kan de schade in kaart worden gebracht die een werkgever lijdt doordat zijn werknemer niet kan werken. Niet alle schade van de werkgever is verhaalbaar op de aansprakelijke partij. De wet geeft aan dat, naast de re-integratiekosten, alleen het netto loon dat werd doorbetaald tijdens de ziekte verhaalbaar is. Deze schade kan met een schriftelijke aansprakelijkheidsstelling bij de aansprakelijke partij worden ingediend. Kosten van een vervanger of een vermindering van de omzet kunnen niet als schade van de werkgever worden verhaald.