Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn werknemer is door toedoen van een ander arbeidsongeschikt. Kan ik het loon verhalen op de aansprakelijke?

Ja, dit is mogelijk. In de wet is geregeld dat wanneer een werknemer door een ongeval is uitgevallen, de werkgever in principe het loon moet doorbetalen. Zonder dat daar dus een arbeidsprestatie tegenover staat. U kunt dit loon verhalen op een derde, als vaststaat dat deze aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval? Dit heet loonregres. En anders dan deze naam doet vermoeden kan een werkgever ook re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan omscholingscursussen en aanpassingen op het werk.