Privacyverklaring voorbeeld: wat moet er allemaal in staan?

Heb je een website en verzamel je persoonsgegevens? Dan ben je verplicht om gebruikers hierover te informeren. Dat doe je met een privacyverklaring. In deze blog leggen we uit wat er allemaal in zo'n privacyverklaring moet staan.

Wat is een privacyverklaring?

Een privacyverklaring, ook wel een privacystatement genoemd, is een informatief bericht aan je klanten of gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens. De klant of de eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met je aan te gaan, of van je dienst gebruik te maken.

Waarom is een privacyverklaring nodig?

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht is, heeft elke zzp'er of mkb'er de plicht om mensen van wie je persoonsgegevens opslaat, goed te informeren. Je moet ze laten weten wat je met hun data doet, waarom je die hebt opgeslagen en waar ze naartoe kunnen als ze het hier niet mee eens zijn. Dit doe je in een privacystatement.

Wat staat er in een privacyverklaring?

De meeste bedrijven hebben zo'n document al op hun website staan. Al is het wel de vraag of deze versie aan de hand van de nieuwe privacywetgeving nog steeds voldoet. Pak je privacystatement erbij en check of deze informatie erin staat:

  • Identiteit van je bedrijf.
  • Contactgegevens.
  • Het doel en de juridische basis van de verwerking.
  • De bewaartermijn van de gegevens die je opslaat.
  • De rechten van de betrokkenen.
  • Het recht om toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
  • Welke derde partijen voor jou gegevens verwerken.


De verklaring moet verder in duidelijke taal zijn geschreven.

Voorbeeld privacyverklaring AVG

Heb je nu te maken met een hopeloos verouderde versie? Even Googelen en je vindt ook hiervoor standaarddocumenten waarmee je straks wél AVG-proof bent. Al geldt ook hier weer de waarschuwing: laat een deskundige er altijd even een blik op werpen. Hulp nodig? Bekijk onze oplossingen.

Uw klan­ten krij­gen meer con­tro­le over hun data