Algemene voorwaarden: stel ze helder op

Veel ondernemers willen graag heldere algemene voorwaarden hanteren, maar vinden het moeilijk om die te formuleren. Dat bleek uit de vragen van ondernemers op onze Vraag het DAS-dag zaterdag 28 september 2019. Ondernemers en consumenten kregen die dag een gratis adviesgesprek over juridische vragen die ze tijdens die dag konden bespreken. Veel ondernemers hadden voornamelijk vragen over hun algemene voorwaarden. Daarnaast kregen we meerdere vragen over garantievoorwaarden en facturen die onbetaald blijven.

Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, het is bijna ondenkbaar en zelfs onverstandig om tegenwoordig als ondernemer geen algemene voorwaarden te hanteren. Als je een eigen bedrijf hebt, krijg je, hoe dan ook, te maken met overeenkomsten. Denk aan contracten met leveranciers en afnemers waarin je de onderlinge afspraken vastlegt.

Als je alle zaken over de wijze van betaling, garantie, de bedenktermijn of de klachtafhandeling in ieder contract apart moet opnemen, wordt het een onnodig grote administratieve klus. Door gebruik te maken van schriftelijke standaard regels, algemene voorwaarden, kun je jezelf veel werk besparen en verklein je het risico voor jou als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan het (gedeeltelijk) uitsluiten van aansprakelijkheid en bepalingen over betalingsvoorwaarden.

Bepalingen die je niet in je algemene voorwaarden opneemt

Zaken die de kern van de prestatie aangeven, zoals bijvoorbeeld welk product of dienst er wordt geleverd, de prijs daarvan of de duur van de overeenkomst, mogen niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Daarnaast heeft de wetgever een opsomming gegeven van bepalingen, de zogenoemde zwarte en grijze lijst, die veelal onredelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden die stellen dat je klanten de overeenkomst niet mogen ontbinden. Het gaat dan om overeenkomsten die je met consumenten sluit, en niet met ondernemers. Ik zie nog vaak voorwaarden voorbijkomen die in strijd zijn met de zwarte en grijze lijst.

Verklaar je algemene voorwaarden altijd van toepassing

Waar het vaak fout gaat is dat ondernemers hun algemene voorwaarden niet of niet op juiste wijze aanreiken. Zorg er voor dat je algemene voorwaarden altijd van toepassing verklaart en deze ook daadwerkelijk overhandigt voor of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst zodat de klant voldoende gelegenheid heeft van de inhoud ervan kennis te nemen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de voorwaarden helemaal niet van toepassing zijn. Vermeld op al je standaard overeenkomsten uitdrukkelijk dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat deze op de achterzijde afgedrukt staan.

Hulp nodig?

Goede algemene voorwaarden kunnen ellende en conflicten voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer je onenigheid krijgt over de levering van een product of dienst, de betaling of garantie. Omdat er veel zaken zijn waar je op moet letten bij het opstellen van je eigen set algemene voorwaarden, kan ik mij voorstellen dat je er hulp bij nodig hebt. In onze documentenservice vind je verschillende voorbeelden. Doe er je voordeel mee.

Sjaak Drinkenburg Jurist
Ik ben een allround jurist en help zowel ondernemers als particulieren met hun juridische vragen en problemen rondom koopovereenkomsten, garantie, duurovereenkomsten, wonen en verbouwen.
Meer artikelen van Sjaak