Burn-out bij werknemer: zo leid je het in goede banen

Je werknemer die een burn-out heeft knock out slaan in de kroeg, is geen goed idee. Ik las in het nieuws dat een bedrijfsleider zich daarvoor moest verantwoorden voor de politierechter. Hij werd veroordeeld voor zware mishandeling.

Er heerst vaak veel onbegrip over een burn-out. Het herstellen van een burn-out kost tijd en inspanning en dat geldt zeker ook voor het re-integreren. Hulp van de werkgever/leidinggevende in het herstelproces is noodzakelijk. Dat helpt de werknemer en kan voorkomen dat een terugval of een nieuwe ziekmelding volgt. Reden genoeg om de vier belangrijkste valkuilen van werkgevers bij re-integratie op een rij te zetten.

Geen druk uitoefenen

Veel werknemers ervaren een te hoge werkdruk. Werkdruk is een van de redenen dat een werknemer burn-out klachten heeft. Werknemers die een burn-out hebben zijn extra gevoelig voor druk. Vragen als: ’Wanneer kun je weer aan de slag zoals voorheen?’ kunnen al verkeerd vallen. De bedrijfsarts zal aangeven wanneer een werknemer weer een begin kan maken. Dit advies moet gerespecteerd worden. Ook het vasthouden aan het reguliere beoordelingstraject tijdens de re-integratie zal de druk op de werknemer onnodig kunnen verhogen.

Communicatie

Afwachten, negeren, denken dat je iemand spaart door geen contact op te nemen, werkt vaak averechts. Door stil te blijven zitten voelt het voor de werknemer onveilig. Daardoor kan de werknemer het idee krijgen dat hij niet meer gewenst is. Houd directe collega’s op de hoogte, maar bedenk dat je geen persoonlijke informatie over de zieke werknemer mag delen. Spreek met de directe collega’s af dat wanneer de medewerker weer op het werk komt hij niet overvallen wordt door vragen.

Verantwoordelijkheid

Leidinggevenden willen nog wel eens achteraf opmerken dat ze de burn-out zagen aankomen. ‘Hij was ook altijd alleen maar bezig met het werk’, of ’Het zal wel met privé-omstandigheden te maken hebben’. Besef als leidinggevende/ werkgever dat je verplicht bent alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Daar hoort het vroegtijdig signaleren van ziekte ook bij.

Extra loon doorbetalen

Als werkgever moet je de re-integratie van je zieke werknemer in goede banen leiden. Denk aan het opstellen en naleven van een plan van aanpak, het hebben van contactmomenten en het inrichten van een geschikte werkplek. Schend je de regels? Dan kan het UWV de sanctie opleggen dat er nog een extra jaar loon moet worden betaald.

Hoe moet het?

Luister naar je werknemer. Wees betrokken en respectvol. Kom als leidinggevende bij de eerste signalen direct in actie en wacht niet af totdat de werknemer daadwerkelijk een burn-out heeft. Zorg bovendien voor een veilige sfeer op de werkvloer. Maak samen met de medewerker en de bedrijfsarts een duidelijk plan van aanpak over wat er wanneer gebeurt. Volg de adviezen van de bedrijfsarts op en geef voldoende ruimte om te re-integreren op eigen tempo. Probeer de werknemer nooit te verleiden sneller te gaan dan de bedrijfsarts bepaalt en vermijd discussies over niet-relevante onderwerpen die de re-integratie in de weg kunnen staan. Voor werknemers is het belangrijk tijdig grenzen aan te geven. Ook voor een burn-out geldt tenslotte: voorkomen is beter dan genezen!

Pascal Besselink Advocaat arbeidsrecht
Al bijna 25 jaar verleen ik juridische bijstand aan zowel ondernemers als particulieren bij de meest uiteenlopende arbeidsrechtzaken, van ontslagzaken tot flexibele arbeid, arbeidsongeschiktheid en concurrentiebedingen tot cao-geschillen, overgang van onderneming, pensioenen en functioneringsproblemen.

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen voor ondernemers met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden