Nieuw wetsvoorstel: oordeel bedrijfsarts leidend bij toets UWV re-integratie-inspanningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 oktober 2020 een wetsvoorstel ingediend dat tot meer zekerheid moet leiden voor werkgevers wanneer hun re-integratie inspanningen door het UWV worden getoetst bij de aanvraag van een WIA-uitkering voor een werknemer die al 104 weken arbeidsongeschikt is. Het medisch advies van de bedrijfsarts zou hierbij leidend moeten worden.

Het streven is dat de wijziging per 1 september 2021 ingaat. De voorgestelde wijziging vloeit voort uit een roep van werkgevers die willen kunnen vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts die hun gedurende de periode van re-integratie heeft geadviseerd. Nu is het zo dat UWV bij de aanvraag voor een WIA-uitkering voor een werknemer die 104 weken arbeidsongeschikt is, aan de hand van het re-integratieverslag van de bedrijfsarts toetst of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Dit noemt men de zogenaamde ‘RIV-toets’, Het UWV laat deze toets uitvoeren door een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts. De verzekeringsarts kan een eigen medisch oordeel geven over de beperkingen en inzetbaarheid van de werknemer.

Verschillende inzichten bedrijfsarts en verzekeringsarts

Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts tot een ander oordeel komt dan de verzekeringsartsen en dat kan werkgevers duur komen te staan. Het UWV kan namelijk een loonsanctie opleggen aan werkgevers als zij onvoldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Zij moeten dan maximaal 52 weken langer het loon van de arbeidsongeschikte werknemer doorbetalen.

Minister Koolmees acht verandering noodzakelijk

Het wetsvoorstel van minister Koolmees moet ervoor zorgen dat de RIV-toets nog slechts uitgevoerd wordt door een arbeidsdeskundige van het UWV. Het is de bedoeling dat UWV geen verzekeringsarts meer zal inschakelen om het medisch advies van de bedrijfsarts te toetsen. De RIV-toets wordt dan nog enkel door een arbeidsdeskundige van UWV uitgevoerd die nog slechts toetst of partijen de re-integratie-inspanningen hebben verricht die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts.

Minder risico op loonsanctie

De voorgestelde nieuwe situatie heeft als voordeel voor werkgevers dat zij minder risico lopen op een loonsanctie. Een loonsanctie kan in ieder geval niet meer opgelegd worden vanwege een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

Wil je meer informatie over de stappen in een re-integratietraject? Kijk dan op onze site.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Joyce Bender Advocaat arbeidsrecht
Ik help ondernemers en particulieren als zij een vraag of geschil hebben over ontslag, arbeidsvoorwaarden of arbeidsovereenkomsten. Als advocaat arbeidsrecht sta ik zowel ondernemers als particuliere klanten bij. Ik verdiep me in hun zaak en trek alle juridische registers open om te helpen.

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Dat zijn de zakelijke e-mailingen van DAS. Ontvang per e-mail de nieuwsbrief DAS.Update en periodieke e-mailingen met juridisch-financiƫle tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden