• DAS In­cas­so Rot­ter­dam Up­da­tes

Gra­tis scree­ning

Gratis screening

Ontdek de kwaliteit van uw klantenbestand

Het verbeteren van uw debiteuren- en incassoproces is een van de snelste routes naar betere resultaten. DAS helpt u hier graag bij. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van uw klantenbestand te beoordelen. U kunt hiervoor nu een gratis screening bestellen.

Lees het hele artikel

Natuurlijk, u wilt graag zakendoen in vertrouwen. Maar liever nog dekt u eventuele risico’s af. DAS helpt u om uw vertrouwen te baseren op harde cijfers. In een gratis screening leggen we uw lopende portefeuille naast een geanonimiseerde incasso benchmark uit uw segment. Zo krijgen we zicht op uw prestaties in uw eigen markt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om particuliere of zakelijke klanten.

Doorlooptijd en kredietscore

In het overzicht dat we met u delen, ziet u onder meer of de doorlooptijd van uw openstaande vorderingen korter of langer is dan de benchmark in uw segment en of de kredietscore van uw debiteuren afwijkt van de benchmark. Zie ter illustratie de volgende voorbeelden:

Bestel vandaag nog

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van uw klantenbestand en de financiële risico's die u loopt? Vraag vandaag nog een gratis screening van uw klantenbestand aan via b2brotterdam@das.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

Con­tact

 
Vragen? Wij staan voor u klaar!

 

DAS Incasso Rotterdam

 

Ho­ge Raad re­di­geert veer­tien­da­gen­brief

Hoge Raad redigeert viertiendagenbrief
Stel, u stuurt een wanbetaler een ‘veertiendagenbrief’. Hoeveel tijd heeft deze persoon dan om verschuldigde incassokosten te betalen? In een arrest van 25 november 2016 geeft de Hoge Raad het definitieve antwoord op die vraag. Conclusie: veertien dagen duren soms langer dan gedacht. Lees het hele artikel

De Hoge Raad stelt dat de veertiendagenbrief de schuldenaar duidelijk moet maken dat hem of haar de volle wettelijke termijn van veertien dagen ter beschikking staat. Omdat een brief nu eenmaal niet op de dag van tekenen en verzenden wordt bezorgd, voldoet een formulering als ‘binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief’ daarom niet aan de eisen die de wet stelt.

Onze formulering

Daarmee laat het arrest van de Hoge Raad zien dat schuldenaren wettelijk recht hebben op meer tijd dan veel veertiendagenbrieven in de praktijk geven. Goed om te weten: op basis van het arrest kiezen wij bij DAS voor de formulering: ‘betaling dient plaats te vinden uiterlijk 18 dagen na dagtekening van deze brief’.

Verantwoorde marge

Met deze formulering bouwt u een verantwoorde marge in. Bovendien voorkomt u zo grijs gebied dat ontstaat bij formuleringen als ‘uiterlijk 14 dagen na ontvangst van deze brief’. Want hoe bewijs je wanneer een brief is ontvangen?

Versturen via e-mail

Centraal punt in het arrest is zodoende de tijdspanne tussen verzenden en ontvangen van de brief. Over verzenden per e-mail laat de Hoge Raad zich evenwel niet uit. Maar omdat e-mail, sms en WhatsApp voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste, mag een ‘veertiendagenbrief’ gewoon op deze wijze worden verzonden. Wij adviseren om als termijn dan 15 dagen aan te houden.

Out-of-office niet van toepassing

Bij digitale verzending hoeft overigens op basis van het Centavos-arrest uit 2014 geen rekening te worden gehouden met een eventuele out-of-office-melding. Zolang de brief maar wordt gestuurd naar een adres dat door de schuldenaar vaker is gebruikt.

Heldere consequenties

Arrest HR:2016:2704 schept niet alleen duidelijkheid over de wettelijke eisen waaraan de veertiendagenbrief moet voldoen, maar ook over de consequenties als de betaaltermijn onjuist is geformuleerd. Heel simpel: dan voldoet een brief niet en is de schuldenaar ook geen incassokosten verschuldigd.

Leg uw vragen aan ons voor

Tot besluit: alhoewel het arrest uitsluitend betrekking heeft op wanbetalende consumenten, wordt de wet op gelijke wijze toegepast op wanbetalende ondernemingen, zoveel blijkt uit het Rapport BGK Integraal. Heeft u nog vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op.

Slim in­no­ve­ren met di­gi­taal fac­tu­re­ren

Slim innoveren
Op 1 januari 2019 verdwijnt de acceptgiro. Alle bedrijven, woningcorporaties en (overheids)instellingen in Nederland moeten dan zijn overgestapt op digitale betaling. Bij DAS weten we: snel overstappen is erg aantrekkelijk.
  Lees het hele artikel

Digitaal factureren en incasseren is goed voor het milieu én uw portemonnee. Organisaties die overstappen, besparen namelijk gemiddeld € 2,50 per klant per maand aan papier-, druk- en verzendkosten. Bovendien bieden nieuwe betaalmiddelen aantoonbaar meer betalingszekerheid én gebruiksgemak – voor u en uw klanten.

Slimmer omgaan met uw debiteuren

Er is dus alle reden om snel over te stappen. Ziet u op tegen de uitfasering van de acceptgiro? Wij ondersteunen u graag bij de overstap naar digitaal. Onze belofte: slimmer omgaan met uw debiteuren, aan de hand van vernieuwende technieken en gerichte digitalisering.

Klanten benaderen

Onze aanpak is erg helder. Belangrijk onderdeel is dat wij uw klanten actief benaderen. Via sms, e-mail, brieven of telefonisch contact. We vragen ze om over te stappen naar automatische incasso of een digitale betaalmethode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AcceptEmail, Mail2Pay of Alphacomm. Vervolgens zetten we uw klanten over. Dit kost u vrijwel geen moeite.

Data verrijken

Zijn uw klanten eenmaal overgestapt, dan is het zaak om het debiteurenbeheer te verrijken met waardevolle data. Hiervoor gebruiken we de contactmomenten met uw klanten. Hoe rijker uw systeem, hoe meer mogelijkheden u hebt voor een effectief incassoproces.

Storno’s voorkomen

Ook langs andere lijnen kan digitalisering u veel voordelen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van storno’s bij automatische incasso. Door uw debiteuren vooraf te waarschuwen voor een aankomende incasso, kunnen zij zorgen voor voldoende saldo. Lukt een incasso nog steeds niet? Dan sturen we een storno-sms. De communicatie verloopt steeds via sms.

Kies voor digitalisering

Fors besparen op papier-, druk- en verzendkosten. Uw processen verbeteren. Het betaalgemak voor uw klanten verhogen. En natuurlijk bouwen aan een steeds rijkere database met waardevolle klantorganisatie. Digitalisering heeft uw organisatie veel te bieden. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Wij brengen alle voordelen graag voor u in kaart in een uitgewerkte business case.

Olav de Lange
Sales manager
o.de.lange@das.nl
06 23 741 539

Casper Beerends
Accountmanager
cj.beerends@dasmail.nl
06 44 011 224

"On­ze klan­ten wor­den op de juis­te ma­nier be­na­der­d"

"Onze klanten worden op de juiste manier benaderd"
Slim omgaan met onbetaalde facturen scheelt veel tijd en moeite. Alle reden om samen te werken met DAS Incasso. Daarvoor koos ook de Badenman uit Waalwijk. We spraken erover met Yvonne Groenenberg-Schilders, verantwoordelijk voor financiële en juridische zaken bij de Badenman. Lees het hele artikel

Hoi Yvonne, kun je allereerst eens vertellen wat jullie precies doen?

“Natuurlijk. De Badenman bedient verschillende badkamerspeciaalzaken in de regio. Met ons team ondersteunen we het volledige traject na de verkoop van een badkamer. Denk aan uitlevering, facturatie en het afhandelen van servicevragen.”

Waarvoor gebruiken jullie onze diensten?

“DAS Incasso verzorgt voor ons het innen van onbetaalde facturen, annuleringskosten en provisiekosten. Dit start bij het minnelijke traject, maar medewerkers van DAS Incasso hebben ook de kennis om ons bij te staan in een gerechtelijk traject. Dat is erg prettig.”

Hebben jullie lang gezocht naar een partner op dit vlak?

“Nee, we hebben al snel gekozen voor DAS Incasso. De aanwezige kennis en de ruime ervaring gaven ons veel vertrouwen. En de naamsbekendheid van DAS speelde natuurlijk ook mee. De samenwerking bevalt tot op heden erg goed. Jullie benaderen onze klanten op de juiste manier. Dat is voor ons erg belangrijk.”