• DAS Cre­dit­ma­na­ge­ment Up­da­tes

Be­te­re be­taal­ter­mij­nen voor on­der­ne­mers

Betere betaaltermijnen

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 in met het dichten van een sluiproute in de huidige wet. Door een uitzonderingsbepaling konden grote bedrijven betaaltermijnen afdwingen die konden oplopen tot wel 120 dagen. Het is in Nederland echter normaal om binnen 30 dagen een factuur te voldoen. De nieuwe wet versterkt de juridische positie van leveranciers. Zij staan sterker bij onderhandelingen omdat zij weten dat hun afnemer een betaaltermijn niet meer eindeloos kan oprekken.

Lees het hele artikel

In de wet blijft een standaard betaaltermijn van 30 dagen gelden. Nieuw is echter dat bij een apart afgesproken langere termijn deze niet langer mag zijn dan 60 dagen. Mochten grootbedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen in de overeenkomst op te nemen met leveranciers, dan wordt deze betaaltermijn ongeldig verklaard. Het grootbedrijf moet dan een wettelijke handelsrente van 8% betalen indien zij de rekening na 30 dagen betalen. De aanscherping van de wet geldt alleen in de specifieke handelsrelatie tussen een grootbedrijf in de rol van afnemer en het MKB of een zelfstandig ondernemer in de rol van leverancier of dienstverlener.

De afbakening van grootbedrijf en MKB-bedrijf is verankerd in het jaarrekeningenrecht. Om te classificeren als MKB-onderneming dient een bedrijf aan de volgende 3 punten te voldoen:

  1. De waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
  2. De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
  3. Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Zodra ook de Eerste Kamer haar goedkeuring aan de wet geeft, kan de wet in werking treden op 1 juli 2017. Voor huidige contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Bij inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2017 moeten lopende contracten voor 1 juli 2018 worden aangepast. Indien dat niet gebeurt wordt de contractuele betaaltermijn automatisch 30 dagen.

To­ren­ho­ge schul­den on­der jon­ge­ren door 'pro­vi­der­hop­pen'

Torenhoge schulden

Het betaalgedrag van jongeren verslechtert. Het aantal openstaande vorderingen onder jongeren is in 2016 met 2% toegenomen ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit een analyse gemaakt door financieel en juridisch dienstverlener DAS. Deze trend zet zich door in de eerste twee maanden van 2017. "Veel jongeren hebben schulden bij telefoonproviders, verzekeraars en energieleveranciers. Blijkbaar vinden jongeren die op zichzelf gaan wonen het moeilijk om het huishoudboekje op orde te houden," zegt Olav de Lange, salesmanager bij DAS Incasso Rotterdam. Hij noemt dit een verontrustende ontwikkeling. "Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan zelfredzaamheid zodat jongeren beter op eigen benen kunnen staan."

Lees het hele artikel

Problemen voorkomen

Veel jongeren kampen met torenhoge schulden van soms wel duizenden euro’s bij telefoonproviders. Ze willen het nieuwste van het nieuwste, nemen een abonnement af en betalen vervolgens na 2 maanden niet meer omdat ze het geld niet hebben. Sommige jongeren hebben bij verschillende providers schulden uitstaan. "Ik pleit ervoor dat jongeren tegen zichzelf beschermd worden. Providers zouden eigenlijk al eerder een melding moeten maken bij Stichting Preventel, bijvoorbeeld zodra de eerste facturen niet betaald worden," aldus De Lange. De stichting Preventel is een samenwerkingsverband tussen aanbieders van telecommunicatiediensten en voert een registratie van personen en bedrijven die bij een of meerdere deelnemers een openstaande vordering hebben.

Standaard check

"Ook zouden ze op voorhand een standaard check moeten doen of iemand al meerdere telefoonabonnementen heeft. De gevolgen van het hebben van schulden kunnen namelijk erg vervelend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een negatieve BKR-registratie. Dat betekent dat je de eerste 5 jaar geen krediet of hypotheek kunt krijgen. Dergelijke problemen moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen," zegt De Lange.