Waar­om past DAS haar dienst­ver­le­ning aan?

Klanten willen steeds meer zelf de regie hebben en hun eigen zaken regelen. Ook bij de keuze voor een externe rechtshulpverlener. DAS speelt hierop in met VKR nieuwe stijl. Alles over het hoe en waarom vindt u hier op een rij.

Verzekerden onderhandelen zelf

In VKR-procedures waarbij verzekerden kiezen voor een externe rechtshulpverlener, ziet DAS dat verzekerden al in meer dan negentig procent van de gevallen zelf hun keuze gemaakt hebben wie ze willen inschakelen. DAS speelt hierop in en heeft haar dienstverlening aangepast. Vanaf 1 september onderhandelen verzekerden zelf en verstrekken zij zelf de opdracht aan hun rechtshulpverlener, met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Hoe werkt het?

Is er sprake van een (dreigende) procedure? Dan bespreekt DAS het recht op vrije keuze van rechtshulpverlener (VKR) met de rechtshulpzoekende en stuurt een brochure toe. Daarin wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd.

Wil een verzekerde gebruikmaken van het recht op vrije keuze? Dan spreekt hij of zij zelf een tarief af en verstrekt zelf de opdracht aan zijn rechtshulpverlener. Dit alles binnen de spelregels van het kostenmaximum en na akkoord van DAS.

Geen onaangename verrassingen

Zo wordt voorkomen dat een verzekerde achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan, bijvoorbeeld dat het kostenmaximum niet toereikend blijkt te zijn en hij of zij zelf moet bijbetalen. Of dat de opdracht vertraging oploopt, omdat de advocaat en DAS het niet eens kunnen worden over het tarief.

Getoetst bij klanten en distributiepartners

DAS heeft dit concept van VKR nieuwe stijl en de bijbehorende brochure voorgelegd aan haar klantpanel en bovendien getoetst bij een aantal distributiepartners

Juridisch specialist DAS als zeer goed beoordeeld

Een verzekerde kan natuurlijk ook altijd gebruikmaken van de deskundigheid en service van de juridisch specialist van DAS. De juridisch specialist van DAS is niet alleen goed in het vinden van praktische oplossingen, maar ook in het procederen. Het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut WODC heeft in een rapport, opgesteld naar aanleiding van de verruiming van de kantonrechtersgrens, rechtsbijstandverzekeraars als meest bekwaam beoordeeld.

Vragen?

Heeft u vragen over deze aanpassing? Uw accountmanager beantwoordt die graag.