Ac­cep­ta­tie

DAS verlaagt uw debiteurenrisico

Weet met wie u zakendoet. Of het nu gaat om een particulier of een zakelijke klant, u moet hem kunnen vertrouwen. Ook zijn betaalgedrag. Dat vertrouwen baseren we op harde cijfers. Benieuwd hoe DAS dit aanpakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Creditchecks

Doet u dagelijks op volumebasis zaken met consumenten en wilt u op een verantwoorde wijze een risico-inschatting maken? DAS beschikt over een database die opdrachtgevers in staat stelt op geautomatiseerde wijze inzicht te verkrijgen in het risicoprofiel van consumenten die willen toetreden tot uw klantenbestand. Hiermee weet u proactief met wie u zaken doet en kunt u diverse maatregelen nemen om uw acceptatie- en debiteurenbeleid te stroomlijnen en te optimaliseren.

  • Consistentie in uw acceptatiebeleid
  • Volledig geautomatiseerd proces
  • Permanente controle op negatieve betalingservaringen

Bedrijfsinformatie

Wilt u snel en betrouwbaar inzicht in het betaalgedrag en de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten en leveranciers? DAS maakt al sinds 1992 hoogwaardige informatierapporten over bedrijven. Met deze informatie verkleint u het risico op oninbare vorderingen of ongedekte voorfinancieringen. Voor een snelle beoordeling van kleinere of juist grotere kredietrisico’s, bieden wij verschillende soorten rapportages die goed aansluiten op uw specifieke vraag.

 

De voordelen
 

  • Up-to-date informatie over zowel onderneming als bestuurder(s).
  • Intelligente en dynamische scoringsmodellen ter ondersteuning van besluitvorming.
  • Voorkom wanbetaling door inzicht in het betaalgedrag van uw zakenrelaties.

Consumenteninformatie

U zoekt objectieve informatie over de financiële situatie van uw klanten. DAS beschikt over een database en deskresearchcapaciteit om de positie van consumenten en hun betaalgedrag vast te stellen. Hiermee krijgt u een gefundeerd beeld van de algemene en financiële situatie van uw klant en kunt u kredietrisico’s beter inschatten.

De voordelen

  • Financiële situatie van de klant in kaart.
  • 24/7 online opvraagbaar.
  • Direct sturen op acceptatie en alternatieve betaalmethoden.
  • Risicoreductie op oninbare vorderingen.
Hoe kun­nen wij u hel­pen?
Wilt u we­ten wat wij voor uw
organisatie kun­nen be­te­ke­nen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
 

Onze professionals zijn gespecialiseerd in uw branche

Zij kennen de wetten en regels, zijn gecertificeerd en weten welke toon werkt in uw branche.