Voogd & Voogd

Klantcase

Bij DAS Creditmanagement prijzen we ons gelukkig met veel tevreden klanten. Eén daarvan is Voogd & Voogd Verzekeringen, een indrukwekkende organisatie met 2 vestigingen en ruim 250 medewerkers. Arjan Stuijt, teamleider Financiën van Voogd & Voogd, vertelt over zijn ervaringen met DAS.
Innovatieve serviceprovider

Voogd & Voogd is een hoogwaardige en innovatieve dienstverlener die landelijk opereert en haar klanten gemakkelijk, snel en persoonlijk helpt bij het waarborgen van een financieel zorgeloze toekomst. Zij vormt de logistieke en commerciële schakel tussen professionele bemiddelaars en de meeste vooraanstaande verzekeraars. Daarbij is Voogd & Voogd een gevolmachtigd bedrijf en gespecialiseerd in schadeverzekeringen.

De meerwaarde van DAS incasso-expertise voor premievorderingen

Arjan Stuijt, teamleider Financiën, over de samenwerking met DAS: “We traden al jaren op als gevolmachtigde van DAS Rechtsbijstand N.V. Op zeker moment kwam jullie creditmanagementdienstverlening ter sprake. In de verkenning die volgde, zagen we al snel de meerwaarde van jullie expertise in het minnelijke en gerechtelijke incassotraject voor premievorderingen, eigen risico’s en regreszaken. De samenwerking heeft geleid tot een substantiële verlaging van ons debiteurensaldo. Belangrijk is ook het signaal naar onze klanten. Zij weten dat premies, eigen risico’s en regreszaken inclusief buitengerechtelijke kosten betaald dienen te worden.”

Wilt u we­ten wat wij voor uw
organisatie kun­nen be­te­ke­nen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
 

Verzekeraars

Verzekeraars

Voor een groot aantal verzekeraars en 80% van de serviceproviders in Nederland verzorgen we incasso. Een gespecialiseerd en toegewijd team op het gebied van verzekeren staat voor u klaar.

Naar verzekeraars