Nieuws van DAS Cre­dit­ma­na­ge­ment

La­ge­re grif­fie­rech­ten voor klei­ne­re vor­de­rin­gen

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) komt met dit voorstel met name de kleinere bedrijven tegemoet om de drempel voor het vorderen van onbetaalde rekeningen te verlagen.
Dit wetsvoorstel van de minister is 29 juli jl. in consultatie gegaan. De griffierechten voor civiele zaken die voor het eerst voorkomen, met vorderingen tussen € 500 en € 5.000, gaan omlaag. Nu betalen ondernemers voor een vordering van net boven de € 500 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 306, óf als de ondernemer geen rechtspersoon is, € 204. Lees het hele artikel
Door meer categorieën in het griffierechtenstelsel te introduceren, kunnen de tarieven voor de lagere vorderingen dalen en komt de hoogte van het griffierecht beter in verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. Daarmee komt de minister tegemoet aan de bezwaren van onder andere het midden- en kleinbedrijf en van de deurwaarders. Door de huidige tarieven wordt de toegang tot de rechter teveel belemmerd.

Ook wil Dekker particulieren tegemoetkomen die een incassoprocedure tegen een bedrijf hebben verloren en worden veroordeeld in de proceskosten. Doorgaans moeten zij dan het hogere griffierecht vergoeden dat het bedrijf (de rechtspersoon) heeft moeten betalen. Dit stuit op veel ongenoegen bij relatief lage geldvorderingen. Daarom brengt de Minister de griffierechten voor rechtspersonen en natuurlijke personen voor vorderingen tot € 5.000 dichter bij elkaar.

Overigens moeten de wijzigingen in de tarieven budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat tegenover de verlaging van de tarieven voor vorderingen tot € 5.000 staat dat het griffierecht voor vorderingen van € 5.000 of meer (in eerste aanleg) omhoog zal gaan. Voor de vorderingen tot € 500 blijft de hoogte van het te betalen griffierecht ongewijzigd.

Heeft u vragen over bovenstaande uiteenzetting dan kunt u contact opnemen met onze gerechtelijke incassospecialist Bouke Velzen, op 06 - 180 743 84 of per e-mail.

In­for­ma­tie­plicht ten be­hoe­ve van open­staan­de vor­de­rin­gen con­su­men­ten

Graag informeren wij u over de informatieplicht die door de Rechtspraak is opgeworpen en de gevolgen die dit heeft bij het behandelen van uw openstaande vorderingen bij consumenten. Daarom is het voor u goed om te weten welke gegevens DAS Incasso vanaf heden nodig heeft zodra er een dagvaarding wordt opgesteld, wat de plicht precies inhoudt en welke gevolgen het heeft als we er niet aan voldoen. Lees het hele artikel

Welke directe gevolgen heeft deze informatieplicht?

De informatieplicht houdt in dat u, als eisende partij, de plicht heeft om alle bewijsmateriaal, verweer en onderbouwing in een dagvaarding te vermelden. In de praktijk betekent het dat u ook het verweer van de tegenpartij moet aanleveren, de gronden daarvoor en jullie reactie en onderbouwing. Samengevat heeft dit tot gevolg dat alle eisen en verweren van beide partijen door de eisende partij ingediend moeten worden.  

Is dit nieuw?

Nee, enige vorm van informatieplicht is niet nieuw, maar wordt wel actief gehandhaafd sinds 1 juli 2019 omdat (kanton)rechters vanuit Europese wetgeving de druk voelen om ook in verstekzaken te toetsen of er sprake is van oneerlijke bedingen die in strijd zijn met de Europese richtlijnen voor het consumentenrecht.
De Rechtspraak heeft besloten dat er een formulier moest komen die vervolgens bij de dagvaarding aangeleverd wordt. Vanaf 1 oktober moeten alle gegevens, zonder formulier, standaard in iedere dagvaarding worden opgenomen.

Wat betekent dit concreet voor u als klant?

Als eiser heeft u een informatieplicht en daarom moeten alle gegevens al bij de dagvaarding worden aangeleverd. Gebeurt dit niet, dan zal de rechter de vordering afwijzen. Omdat de plicht 1 juli al in werking is getreden, zijn er per heden aanvullende acties nodig:

 • Voor alle dagvaardingen met een zittingsdatum vanaf 1 juli moet een aanvullende akte uitgebracht worden (en deze moet betekend worden aan de debiteur). Kosten hiervan komen voor rekening van de eisende partij;
 • Alle aanvullende gegevens moeten in de akte zijn opgenomen;
 • Per 1 oktober moeten alle gegevens standaard worden aangeleverd zodra de dagvaarding wordt opgesteld.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij DAS Incasso?

Wij hebben voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij nodig hebben in consumentenzaken, zie daarvoor deze pdf.

Heeft u vragen over de informatieplicht dan kunt u contact opnemen met onze gerechtelijke incassospecialist Bouke Velzen, op 06 - 180 743 84 of per e-mail.

Om­gang met schul­den­pro­ble­ma­tiek

Schulden zijn werkelijk overal! Een lage schuld, een hoge schuld, een schuldgevoel, een rekening te vereffenen of een problematische schuld. Dagelijks hebben wij (lees: u en DAS Incasso) te maken met schulden. Wij spelen een belangrijke rol in het voorkomen van problematische schulden. Met tijdig signaleren en acteren, kunnen wij erger voorkomen. Ondanks de economische groei is het nog steeds een feit dat een groot deel van uitstaande rekeningen niet (tijdig) wordt betaald, omdat simpelweg de financiële middelen ontbreken. Het zijn daarbij niet alleen de minima die openstaande rekeningen niet (tijdig) kunnen betalen. Ook een grote groep mensen met hoge inkomens en zelfstandig ondernemers ervaart financiële problemen. We kunnen onze ogen voor deze realiteit niet sluiten. We zullen ermee om moeten gaan, maar hoe is natuurlijk de vraag?

Lees het hele artikel

In 2013 heeft DAS Incasso besloten om DAS Financiële Coaching te starten. Sindsdien hebben wij een specialisme in huis dat zich richt op het financieel gezond maken en houden van schuldenaren. DAS Financiële Coaching heeft ten doel het voorkomen, beheersen en oplossen van een (problematische) schuldenpositie. Onze focus ligt op het bijbrengen van vaardigheden, het overdragen van kennis en het realiseren van gedragsverandering op het leefgebied financiën (dagelijkse geldzaken). Ons doel: het vergroten van de zelfredzaamheid van de schuldenaar. Onze expertise, instrumenten en specialisten zetten wij in op verschillende klantgroepen, waaronder: zelfstandig ondernemers, debiteuren en medewerkers. De laatste twee lichten wij nader uit.

Klanten/Debiteuren
Maatschappelijk verantwoord incasseren is een begrip dat de laatste jaren door veel incasso organisaties wordt gepromoot. Veel opdrachtgevers geven aan dit belangrijk te vinden. Hecht jij en jouw organisatie hier waarde aan? Zo ja, hoe geef jij daar invulling aan? Graag gaan wij hierover met jou in gesprek. En het liefst geven wij hier samen met jou nog meer invulling aan. De afgelopen jaren hebben wij flink mee gediscussieerd met de partners van de Stichting ‘Van schulden en kansen’ www.vanschuldennaarkansen.nl. Bijvoorbeeld over de regels van het ethisch manifest www.schuldeiserscoalitie.nl/manifest/ en in brede zin de rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer bij het voorkomen, beheersen en oplossen van schuldenproblematiek. Onze bevindingen vertalen wij graag naar een incassobeleid dat voor alle betrokken partijen waardevol is: jullie klant, DAS Incasso en natuurlijk jullie als opdrachtgever.

Medewerkers
Schuldenproblematiek speelt niet alleen onder jullie klanten, maar ook onder jouw collega’s. 62 procent van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. 57 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

 

De belangrijkste onderzoeksresultaten (Nibud):
 • Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen.
 • Bijna één op de vijf ziet het als een reden voor ontslag.
 • Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat werknemers hiervoor bang zijn.
 • Driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.
 • 80 procent van de werkgevers wil werknemers met geldproblemen graag ondersteunen.
DAS Financiële Coaching heeft de afgelopen jaren naam gemaakt als partner van veel werkgevers rond dit thema. Samen met onze opdrachtgevers stemmen wij het hulpaanbod af op de wensen en specifieke behoeften van de medewerkers en onze opdrachtgever. Dit aanbod past perfect in programma’s rond vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Met onze dienstverlening springen wij in op de hiaten in de gemeentelijke- en wettelijke schuldhulpverlening. Daar zit onze toegevoegde waarde! Bewind voering, budgetbeheer en WSNP is over het algemeen goed georganiseerd. Juist voor schuldenaren die hiervoor niet in aanmerking komen, of liever een andere vorm van begeleiding wensen zijn wij een vakbekwaam specialist.

Persoonlijke kennismaking
Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw klanten en/of jouw collega’s kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij op. Ik maak graag tijd vrij voor een persoonlijke kennismaking.

Valentijn de Jong
M: 06 48980110
E: v.de.jong@das.nl
T: www.linkedin.com/in/vwdejong

Tips
Tot slot nog twee tips. Lees het boek ‘Schaarste’ van Sendhil Mullainathan met een vernieuwende denkrichting voor de aanpak van armoede. Goed voor ‘hulpverleners’ om zich in te leven in het perspectief van iemand met (problematische) schulden. In mijn ogen verplichte leesvoer voor iedere debiteurenmedewerker.

Kijk op www.financieelgezondewerknemers.nl voor tips voor veerkrachtige medewerkers.

FF voor­stel­len...

“Wil jij een stukje over jezelf schrijven?” werd mij gevraagd. “Ja, tof gaan we doen”, gaf ik als antwoord. Uiteraard is wel even verteld waarvoor het stuk bedoeld was en ik bedacht mezelf “Oh dat doe ik wel even”. Als je dan ineens naar een blanco A4’tje kijkt, verschijnen de zinnen minder snel op het scherm dan vooraf gedacht.

Lees het hele artikel

Eerst kort wat feitjes: Rick van der Heijden (intern is het Rik vanwege de andere Rick), 27 jaar geleden geboren in Rotterdam. Tweelingbroer van een zusje, die een dag later jarig is. Niet gehuwd en geen kinderen. Opgegroeid in Brabant en Barendrecht. Sinds 2014 werkzaam bij DAS Incasso. Leonie, onze HR manager, heeft mij ooit gescout bij mijn vorige werkgever. Ik heb daar zo’n vijf jaar gewerkt als winkelmedewerker, waarbij klantencontact dagelijks aan de orde was. In die tijd studeerde ik Communicatie op Hogeschool Rotterdam, en ik was bezig met mijn minor Eventmanagement. Tijdens mijn studie kreeg ik de gelegenheid om mij verder te ontwikkelen binnen DAS, zoals je dat hoort te zeggen. Maar zo is ’t wel. Met name tijdens mijn afstudeeropdracht voor DAS Financiële Coaching heb ik stappen gemaakt. Ik heb onderzocht hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om financiële coaching bij hun werknemers te introduceren, met een duidelijke specialisatie naar Campgagne/Branding.

Tijdens mijn studie ben ik begonnen als medewerker van het team Outsourcing. Al snel kreeg ik een ondersteunende rol bij onze opdrachtgever DAS Premie. Nadat ik succesvol mijn studie had afgerond ben ik fulltime bij DAS aan de slag gegaan. Sinds januari 2017 ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie voor onze opdrachtgever DAS. Naast deze rol ben ik voor veel collega’s een klankbord bij inhoudelijke dossierbehandeling en ik ben dagelijks aan het stoeien met de aanlevering van onze outsourcing incasso klanten. Ik word ook weleens ingezet om videomateriaal voor DAS Incasso te filmen en de te produceren tot een mooi eindproduct. Voor DAS Incasso zijn dit voornamelijk de klantevents geweest en we hebben laatst nog een sollicitatie-filmpje geproduceerd om nieuwe collega’s te werven.

Uiteraard gebruik ik dit talent ook voor mijzelf. Ik ben nu bezig met de film van mijn vakantie naar Las Vegas afgelopen september. Maar het ‘spotten’ van goede, leuke, spectaculaire beelden uit het ruwe filmmateriaal gaat gepaard met uitstelgedrag. Dan wordt ineens de stofzuiger aangezet thuis of ik bel vrienden om een drankje te doen. Van de stofzuiger is niet gelogen, maar gebeurt minder vaak dan een drankje in de Rotterdamse binnenstad.

Omdat ik met meerdere klanten nog wel eens contact heb, zou je iets van mij kunnen weten. Hierbij een lijstje met dingen die je waarschijnlijk nog niet wist.

 • Het luisteren van de Backstreet Boys valt onder mijn guilty pleasure
 • Voor een debiteurenbeheerder ben ik bijzonder slecht met cijfers.
 • Sinds April 2018 heb ik een eigen wasmachine.
 • Zie mijzelf nooit verhuizen uit de stad.
 • Kan uren achter elkaar naar Youtube fimpjes kijken.
 • Enorm geïnteresseerd in docu’s over de WW2.

Wanneer er vragen zijn over het lijstje, zal ik deze zeker graag voor je beantwoorden!

Web­care-team van DAS zoekt in­ter­ac­tie met de­bi­teu­ren

Het incasseren van openstaande vorderingen door een incassokantoor wordt niet altijd positief beleefd door de debiteuren van onze klanten. DAS doet er in haar werkzaamheden alles aan om – ondanks de negatieve beleving – de debiteuren zo netjes en reëel mogelijk te benaderen.

Lees het hele artikel

Over het algemeen slaagt DAS hier uitstekend in en zijn de klachten over de manier van incasseren nihil. De sporadische klachten die er zijn, worden uiteraard volgens streng bewaakte protocollen opgepakt en netjes afgehandeld.

De opkomst van social media heeft ervoor gezorgd dat er een hele andere manier van communicatie is ontstaan. Het posten van een online tekst, opmerking of klacht is voor veel mensen snel, effectief en makkelijk. Maar helaas is vaak de toon of voice en de boodschap negatief.

Om op deze ontwikkeling in te springen heeft DAS Incasso het webcare team opgericht. Dit team zoekt de interactie met debiteuren die op social media actief zijn. Negatieve berichtgeving willen wij kanaliseren en positieve berichten eruit lichten. Op deze manier voorkomen wij eventuele imagoschade voor DAS Incasso en onze opdrachtgevers.. DAS behandelt op jaarbasis ruim 3 miljoen incasso dossiers. Het afgelopen jaar heeft het webcare- team nog geen 40 incasso cases op het internet onderschept en opgepakt. Ondanks het feit dat het online makkelijk is voor mensen om hun klachten en klantsignalen te delen, heeft het webcare-team een NPS score van +36 met betrekking tot incassodossiers.

DAS ver­nieuwt in­cas­so­bran­che sa­men met As­sen­sia

Logo_Assensia

Wij zijn Assensia, sinds juni 2017 onderdeel van DAS Legal Finance, waartoe DAS Incasso ook behoort. Assensia is een gedreven team professionals met een passie voor complexe data. Onze missie  is om klanten in staat te stellen om met data de beste besluiten te nemen. Onze droom is dat creditmanagement wordt aangestuurd door algoritmes die rekening houden met het best mogelijk rendement, voorkomen van oplopende schulden en het behouden van klanten daar waar het kan.

Lees het hele artikel

Beter presteren met Assensia
Assensia is ontstaan vanuit de overtuiging dat data een krachtige rol kan spelen bij de bedrijfsvoering. Bedrijven die data benutten voor het verbeteren van hun prestaties helpen hun klanten beter. Dit geldt ook voor creditmanagement.
De gegevens die dagelijks worden vastgelegd bevatten een schat aan kennis. Op basis van de data en machine learning voorspellen wij betalingskansen, betaalgedrag en berekenen wij de beste acties om zo effectief mogelijk te incasseren. Assensia draagt daarom bij aan het verbeteren van de cashflow.

DAS Incasso
DAS Incasso maakt al gebruik van technieken die Assensia heeft ontwikkeld.  Geavanceerde analytics worden toegepast om behandeltrajecten te verbeteren door vorderingen te segmenteren en te berekenen wat de meest effectieve incassostrategie is. Dit verlaagt kosten en verhoogt het incassorendement.

Score Robot
Onze Score Robot is het nieuwste neusje van de zalm op het gebied van Data Science in de incassobranche. Deze Robot creëert op basis van data in enkele minuten een nieuw scoremodel. Dit volledig geautomatiseerd en met inzet van de laatste technieken. Hier komt werkelijk geen mensenhand meer aan te pas. De modellen zijn van de hoogst mogelijke accuratesse en door de Robot zo intelligent te maken is hij in staat om zichzelf steeds verder te verbeteren zodat altijd het meest optimale resultaat wordt behaald.

Dit is uniek in incasso-branche en Assensia is trots dat zij als eerste data expert deze Robot voor haar relaties kan inzetten.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Roy Romijn roy@assensia.com.

Uniek in cre­dit­ma­na­ge­ment: DAS De­bi­teu­ren­feed­back

Debiteurenfeedback

DAS Incasso beschouwt uw klant als onze klant en volgens onze incassofilosofie betekent een te late betaling nog niet het einde van de klantrelatie. Wij zetten in op klantbehoud! Daarom streven wij ernaar dat de ervaring van uw klant (debiteur) met DAS Incasso positief is. Het contact moet in onze ogen klantvriendelijk en indien nodig streng en rechtvaardig zijn.

Lees het hele artikel

Lees in deze case hoe wij met onze opdrachtgever Eneco de focus op debiteurentevredenheid hebben gelegd.

Om verbeteringen in onze dienstverlening aan te brengen luisteren we niet alleen naar u, maar ook naar uw debiteuren. DAS Business Improvement houdt vanaf heden structureel een tevredenheidsonderzoek onder particuliere debiteuren. Wij vragen hen feedback over het contact met DAS Incasso te geven met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Wij kijken ontzettend uit naar deze feedback en verwachten waardevolle informatie te verzamelen. Voor DAS Incasso is dit nieuw en voor zover bekend is er geen enkel ander credit management bedrijf dat op deze manier debiteuren bevraagt. Uiteraard houden wij u op de hoogte!

DAS Incasso Business Improvement

De concurrentie, onze klanten en niet te vergeten wijzelf, leggen de lat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid en bedrijfsresultaat steeds hoger. DAS Incasso realiseert zich dat een echt integraal innovatieve organisatie niet zonder Business Improvement activiteit kan om onze ideeën op de markt te brengen en continu op zoek te zijn naar operational excellence en nieuwe toepassingen. Om dit proces van vernieuwing en verbetering te versnellen en te borgen is ervoor gekozen een dedicated team van specialisten samen te stellen. Dit team aangevuld met tijdelijke, project specifieke (externe) specialisten is geformaliseerd in de afdeling Business Improvement. Het team is gespreks- en sparringpartner van onze Sales, Operations en onze klanten!

Samen met de directie heeft Business Improvement DAS Incasso een aantal speerpunten geformuleerd:

 • Optimaliseren Klantwaarde - de waarde die onze klant ervaart
 • Digitalisering – user experience en optimalisatie interne processen
 • Innovatie – van diensten, producten en processen
 • Data(-driven) – het doorontwikkelen van data-driven werken
 • Operational excellence – lean and meaningfull dienstverlenen

Af­koe­lings­pe­ri­o­de voor de­bi­teu­ren: wat be­te­kent dit voor be­drij­ven met par­ti­cu­lie­re klan­ten?

Afkoelingsperiode

De overheid wil mensen met schulden een mogelijkheid geven tot een half jaar adempauze. Deze adempauze (ook wel de afkoelingsperiode genoemd), is geregeld via het besluit 'Breed moratorium' en is bedoeld ter stabilisering van de financiële situatie van mensen met schulden. Dit besluit is op 1 april 2017 in werking getreden.

Lees het hele artikel

Er bestaat een mogelijkheid dat een afkoelingsperiode wordt uitgesproken voor een particuliere debiteur van uw bedrijf. In dat geval dient de gemeente van de woonplaats van uw debiteur u direct daarover te informeren, voor zover u een bekende schuldeiser van de debiteur bent. Wanneer de schuldeisers geïnformeerd zijn, moeten zij direct gevolg geven aan de ingezette verhaal- en incassopauze. Dit betekent dat maximaal 6 maanden de incassomaatregelen dienen te worden opgeschort. Dit geldt ook voor (het leggen van) beslag, executoriale verkoop en verrekening. Pand- en retentierechten, eigendomsvoorbehouden en andere zekerheidsrechten blijven bestaan, maar kunnen tijdens de afkoelingsperiode niet worden uitgeoefend. Als u leverancier bent van nutsvoorzieningen, verhuurder bent, hypotheekverstrekker of verzekeraar, dan kunt u uw lopende verplichtingen aan de debiteur (zoals bijvoorbeeld het leveren van gas) daarentegen niet opschorten.

Bekendmaking afkoelingsperiode

De uitspraak van een afkoelingsperiode wordt niet gepubliceerd in het beslag- of insolventieregister, maar enkel bekendgemaakt in de Staatscourant. Om proceskosten te vermijden, doet u er verstandig aan om eerst de Staatscourant erop na te slaan voordat u juridische stappen onderneemt tegen uw debiteur. Overigens is er geen verplichting voor de gemeente om aan de bekende schuldeisers te melden dat een verzoek tot een afkoelingsperiode wordt gedaan. Dit om te voorkomen dat schuldeisers nog snel proberen om openstaande rekeningen te innen. Hierdoor kunt u ook geen bezwaar maken tegen een verzoek tot afkondiging van een afkoelingsperiode. U kunt evenmin de rechtbank vragen een afkoelingsperiode uit te spreken voor uw debiteur. Enkel de gemeente kan een verzoek tot een afkoelingsperiode indienen bij de rechtbank.

Budgetbeheer

Gedurende de maximaal zes maanden van de afkoelingsperiode is het de bedoeling dat het inkomen boven de beslagvrije voet via verplicht budgetbeheer voor de schuldeisers wordt gespaard. Aan het einde van de afkoelingsperiode dient het gespaarde bedrag gelijkelijk onder de bekende schuldeisers te worden verdeeld. Het kan echter ook gereserveerd blijven staan om betrokken te worden in een schuldregeling.

NVI Ba­sis­mo­du­le ook voor uw me­de­wer­kers?

NVI-keurmerk

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI) heeft het initiatief genomen om de professionalisering van medewerkers van bij de NVI aangesloten incasso-ondernemingen te laten bevestigen door een certificeringssysteem te ontwikkelen. Hiermee kan de vakbekwaamheid worden bepaald en getoetst. Door accreditatie en erkenning vanuit de overheid en het bedrijfsleven is een landelijk draagvlak voor dit systeem gewaarborgd.

Het certificeringsprogramma start met de verplichte toetsing van de basisvakbekwaamheid van medewerkers van bij de NVI aangesloten leden.

Lees het hele artikel

De eerste module heet de NVI Basis. Dit certificaat is speciaal ontwikkeld voor alle medewerkers van NVI-leden die contact hebben met debiteuren en/of opdrachtgevers. Zij worden getoetst op hun kennis op het gebied van wet- en regelgeving en van gedragsregels rondom incassowerkzaamheden, in het bijzonder over:

 • de 'Wet incassokosten WIK' (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten);
 • de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens);
 • het Incasso Keurmerk met onderwerpen als de keurmerkcriteria, geschillenregeling, derdengelden, etc.;
 • de gedragscodes voor incassobedrijven, medewerkers en specifiek voor debiteurenbezoekers;
 • de NVI in het algemeen, doelstellingen en kerncijfers.

De NVI Basismodule is verplicht gesteld voor genoemde NVI-medewerkers. In 2017 moet 50% van de medewerkers het certificaat hebben gehaald en de andere helft van de medewerkers moet dit uiterlijk 31 december 2018 bezitten. Vanaf 1 januari 2019 dient 90% van het personeel in het bezit te zijn van het certificaat. Vrijgesteld zijn die personeelsleden die op het moment van controle korter dan 6 maanden in dienst zijn.

Vanaf 2018 wordt de basismodule waarschijnlijk ook beschikbaar voor medewerkers van opdrachtgevers, uw medewerkers dus!

Binnen DAS worden de komende maanden interne workshops ingepland met als doel om in 2017 al een groot aantal medewerkers de examens te laten halen.

Be­te­re be­taal­ter­mij­nen voor on­der­ne­mers

Betere betaaltermijnen

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2017 in met het dichten van een sluiproute in de huidige wet. Door een uitzonderingsbepaling konden grote bedrijven betaaltermijnen afdwingen die konden oplopen tot wel 120 dagen. Het is in Nederland echter normaal om binnen 30 dagen een factuur te voldoen. De nieuwe wet versterkt de juridische positie van leveranciers. Zij staan sterker bij onderhandelingen omdat zij weten dat hun afnemer een betaaltermijn niet meer eindeloos kan oprekken.

Lees het hele artikel

In de wet blijft een standaard betaaltermijn van 30 dagen gelden. Nieuw is echter dat bij een apart afgesproken langere termijn deze niet langer mag zijn dan 60 dagen. Mochten grootbedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen in de overeenkomst op te nemen met leveranciers, dan wordt deze betaaltermijn ongeldig verklaard. Het grootbedrijf moet dan een wettelijke handelsrente van 8% betalen indien zij de rekening na 30 dagen betalen. De aanscherping van de wet geldt alleen in de specifieke handelsrelatie tussen een grootbedrijf in de rol van afnemer en het MKB of een zelfstandig ondernemer in de rol van leverancier of dienstverlener.

De afbakening van grootbedrijf en MKB-bedrijf is verankerd in het jaarrekeningenrecht. Om te classificeren als MKB-onderneming dient een bedrijf aan de volgende 3 punten te voldoen:

 1. De waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
 2. De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
 3. Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Zodra ook de Eerste Kamer haar goedkeuring aan de wet geeft, kan de wet in werking treden op 1 juli 2017. Voor huidige contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Bij inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2017 moeten lopende contracten voor 1 juli 2018 worden aangepast. Indien dat niet gebeurt wordt de contractuele betaaltermijn automatisch 30 dagen.

To­ren­ho­ge schul­den on­der jon­ge­ren door 'pro­vi­der­hop­pen'

Torenhoge schulden

Het betaalgedrag van jongeren verslechtert. Het aantal openstaande vorderingen onder jongeren is in 2016 met 2% toegenomen ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit een analyse gemaakt door financieel en juridisch dienstverlener DAS. Deze trend zet zich door in de eerste twee maanden van 2017. "Veel jongeren hebben schulden bij telefoonproviders, verzekeraars en energieleveranciers. Blijkbaar vinden jongeren die op zichzelf gaan wonen het moeilijk om het huishoudboekje op orde te houden," zegt Olav de Lange, salesmanager bij DAS Incasso. Hij noemt dit een verontrustende ontwikkeling. "Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan zelfredzaamheid zodat jongeren beter op eigen benen kunnen staan."

Lees het hele artikel

Problemen voorkomen

Veel jongeren kampen met torenhoge schulden van soms wel duizenden euro’s bij telefoonproviders. Ze willen het nieuwste van het nieuwste, nemen een abonnement af en betalen vervolgens na 2 maanden niet meer omdat ze het geld niet hebben. Sommige jongeren hebben bij verschillende providers schulden uitstaan. "Ik pleit ervoor dat jongeren tegen zichzelf beschermd worden. Providers zouden eigenlijk al eerder een melding moeten maken bij Stichting Preventel, bijvoorbeeld zodra de eerste facturen niet betaald worden," aldus De Lange. De stichting Preventel is een samenwerkingsverband tussen aanbieders van telecommunicatiediensten en voert een registratie van personen en bedrijven die bij een of meerdere deelnemers een openstaande vordering hebben.

Standaard check

"Ook zouden ze op voorhand een standaard check moeten doen of iemand al meerdere telefoonabonnementen heeft. De gevolgen van het hebben van schulden kunnen namelijk erg vervelend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een negatieve BKR-registratie. Dat betekent dat je de eerste 5 jaar geen krediet of hypotheek kunt krijgen. Dergelijke problemen moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen," zegt De Lange.

Gra­tis scree­ning

Gratis screening

Ontdek de kwaliteit van uw klantenbestand

Het verbeteren van uw debiteuren- en incassoproces is een van de snelste routes naar betere resultaten. DAS helpt u hier graag bij. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van uw klantenbestand te beoordelen. U kunt hiervoor nu een gratis screening bestellen.

Lees het hele artikel

Natuurlijk, u wilt graag zakendoen in vertrouwen. Maar liever nog dekt u eventuele risico’s af. DAS helpt u om uw vertrouwen te baseren op harde cijfers. In een gratis screening leggen we uw lopende portefeuille naast een geanonimiseerde incasso benchmark uit uw segment. Zo krijgen we zicht op uw prestaties in uw eigen markt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om particuliere of zakelijke klanten.

Doorlooptijd en kredietscore

In het overzicht dat we met u delen, ziet u onder meer of de doorlooptijd van uw openstaande vorderingen korter of langer is dan de benchmark in uw segment en of de kredietscore van uw debiteuren afwijkt van de benchmark. Zie ter illustratie de volgende voorbeelden:

Bestel vandaag nog

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van uw klantenbestand en de financiële risico's die u loopt? Vraag vandaag nog een gratis screening van uw klantenbestand aan via b2brotterdam@das.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

Ho­ge Raad re­di­geert veer­tien­da­gen­brief

Hoge Raad redigeert viertiendagenbrief
Stel, u stuurt een wanbetaler een ‘veertiendagenbrief’. Hoeveel tijd heeft deze persoon dan om verschuldigde incassokosten te betalen? In een arrest van 25 november 2016 geeft de Hoge Raad het definitieve antwoord op die vraag. Conclusie: veertien dagen duren soms langer dan gedacht. Lees het hele artikel

De Hoge Raad stelt dat de veertiendagenbrief de schuldenaar duidelijk moet maken dat hem of haar de volle wettelijke termijn van veertien dagen ter beschikking staat. Omdat een brief nu eenmaal niet op de dag van tekenen en verzenden wordt bezorgd, voldoet een formulering als ‘binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief’ daarom niet aan de eisen die de wet stelt.

Onze formulering

Daarmee laat het arrest van de Hoge Raad zien dat schuldenaren wettelijk recht hebben op meer tijd dan veel veertiendagenbrieven in de praktijk geven. Goed om te weten: op basis van het arrest kiezen wij bij DAS voor de formulering: ‘betaling dient plaats te vinden uiterlijk 18 dagen na dagtekening van deze brief’.

Verantwoorde marge

Met deze formulering bouwt u een verantwoorde marge in. Bovendien voorkomt u zo grijs gebied dat ontstaat bij formuleringen als ‘uiterlijk 14 dagen na ontvangst van deze brief’. Want hoe bewijs je wanneer een brief is ontvangen?

Versturen via e-mail

Centraal punt in het arrest is zodoende de tijdspanne tussen verzenden en ontvangen van de brief. Over verzenden per e-mail laat de Hoge Raad zich evenwel niet uit. Maar omdat e-mail, sms en WhatsApp voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste, mag een ‘veertiendagenbrief’ gewoon op deze wijze worden verzonden. Wij adviseren om als termijn dan 15 dagen aan te houden.

Out-of-office niet van toepassing

Bij digitale verzending hoeft overigens op basis van het Centavos-arrest uit 2014 geen rekening te worden gehouden met een eventuele out-of-office-melding. Zolang de brief maar wordt gestuurd naar een adres dat door de schuldenaar vaker is gebruikt.

Heldere consequenties

Arrest HR:2016:2704 schept niet alleen duidelijkheid over de wettelijke eisen waaraan de veertiendagenbrief moet voldoen, maar ook over de consequenties als de betaaltermijn onjuist is geformuleerd. Heel simpel: dan voldoet een brief niet en is de schuldenaar ook geen incassokosten verschuldigd.

Leg uw vragen aan ons voor

Tot besluit: alhoewel het arrest uitsluitend betrekking heeft op wanbetalende consumenten, wordt de wet op gelijke wijze toegepast op wanbetalende ondernemingen, zoveel blijkt uit het Rapport BGK Integraal. Heeft u nog vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op.

Slim in­no­ve­ren met di­gi­taal fac­tu­re­ren

Slim innoveren
Op 1 januari 2019 verdwijnt de acceptgiro. Alle bedrijven, woningcorporaties en (overheids)instellingen in Nederland moeten dan zijn overgestapt op digitale betaling. Bij DAS weten we: snel overstappen is erg aantrekkelijk.
  Lees het hele artikel

Digitaal factureren en incasseren is goed voor het milieu én uw portemonnee. Organisaties die overstappen, besparen namelijk gemiddeld € 2,50 per klant per maand aan papier-, druk- en verzendkosten. Bovendien bieden nieuwe betaalmiddelen aantoonbaar meer betalingszekerheid én gebruiksgemak – voor u en uw klanten.

Slimmer omgaan met uw debiteuren

Er is dus alle reden om snel over te stappen. Ziet u op tegen de uitfasering van de acceptgiro? Wij ondersteunen u graag bij de overstap naar digitaal. Onze belofte: slimmer omgaan met uw debiteuren, aan de hand van vernieuwende technieken en gerichte digitalisering.

Klanten benaderen

Onze aanpak is erg helder. Belangrijk onderdeel is dat wij uw klanten actief benaderen. Via sms, e-mail, brieven of telefonisch contact. We vragen ze om over te stappen naar automatische incasso of een digitale betaalmethode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AcceptEmail, Mail2Pay of Alphacomm. Vervolgens zetten we uw klanten over. Dit kost u vrijwel geen moeite.

Data verrijken

Zijn uw klanten eenmaal overgestapt, dan is het zaak om het debiteurenbeheer te verrijken met waardevolle data. Hiervoor gebruiken we de contactmomenten met uw klanten. Hoe rijker uw systeem, hoe meer mogelijkheden u hebt voor een effectief incassoproces.

Storno’s voorkomen

Ook langs andere lijnen kan digitalisering u veel voordelen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van storno’s bij automatische incasso. Door uw debiteuren vooraf te waarschuwen voor een aankomende incasso, kunnen zij zorgen voor voldoende saldo. Lukt een incasso nog steeds niet? Dan sturen we een storno-sms. De communicatie verloopt steeds via sms.

Kies voor digitalisering

Fors besparen op papier-, druk- en verzendkosten. Uw processen verbeteren. Het betaalgemak voor uw klanten verhogen. En natuurlijk bouwen aan een steeds rijkere database met waardevolle klantorganisatie. Digitalisering heeft uw organisatie veel te bieden. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Wij brengen alle voordelen graag voor u in kaart in een uitgewerkte business case.

Olav de Lange
Sales manager
o.de.lange@das.nl
06 23 741 539

Casper Beerends
Accountmanager
cj.beerends@dasmail.nl
06 44 011 224

"On­ze klan­ten wor­den op de juis­te ma­nier be­na­der­d"

"Onze klanten worden op de juiste manier benaderd"
Slim omgaan met onbetaalde facturen scheelt veel tijd en moeite. Alle reden om samen te werken met DAS Incasso. Daarvoor koos ook de Badenman uit Waalwijk. We spraken erover met Yvonne Groenenberg-Schilders, verantwoordelijk voor financiële en juridische zaken bij de Badenman. Lees het hele artikel

Hoi Yvonne, kun je allereerst eens vertellen wat jullie precies doen?

“Natuurlijk. De Badenman bedient verschillende badkamerspeciaalzaken in de regio. Met ons team ondersteunen we het volledige traject na de verkoop van een badkamer. Denk aan uitlevering, facturatie en het afhandelen van servicevragen.”

Waarvoor gebruiken jullie onze diensten?

“DAS Incasso verzorgt voor ons het innen van onbetaalde facturen, annuleringskosten en provisiekosten. Dit start bij het minnelijke traject, maar medewerkers van DAS Incasso hebben ook de kennis om ons bij te staan in een gerechtelijk traject. Dat is erg prettig.”

Hebben jullie lang gezocht naar een partner op dit vlak?

“Nee, we hebben al snel gekozen voor DAS Incasso. De aanwezige kennis en de ruime ervaring gaven ons veel vertrouwen. En de naamsbekendheid van DAS speelde natuurlijk ook mee. De samenwerking bevalt tot op heden erg goed. Jullie benaderen onze klanten op de juiste manier. Dat is voor ons erg belangrijk.”