Aanmaning van DAS Incasso

Let op: vanaf 14 december heet DAS Incasso Cannock. Cannock blijft als nieuwe organisatie een zelfstandig onderdeel van DAS, maar wel met een eigen website. Voor vragen over uw incassobrief kunt u terecht op de website van Cannock.